Kraft - Ja takk!

(fra Andaktsboka "En om dagen"; 22.-23.sept)

Kraft

Apg. 1,8: "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender."

kraftI perioder har det vært mye prat om kraftkriser i Midt-Norge eller Vestlandet. Noen ganger kan vi føle at det også er en åndelig kraftkrise. Vi trenger Åndskraft fra oven for å være Jesu Kristi vitner og lede mennesker til et levende liv med Gud. Vår egen kraft kan utrette lite, men Guds kraft kan utrette uendelig mye. Heldigvis har vi mottatt talsmannen, Den Hellige Ånd. Han fyller de troende med kraft og frimodighet. Noen omtaler dette under som at Gud Ånden er gitt til egne opplevelser og nytelse. Men det er ikke fullstendig ut fra Bibelen. Ånden skulle komme og utruste disiplene for det oppdrag Herren hadde gitt dem. De kjente helt sikkert på kraftkrise der de satt på øvre sal i Jerusalem. Men så kom det en mektig vind fra himmelen og fylte huset (Ap.gj. 2.2) Jeg er ikke i tvil om at det ble en stor opplevelse for disiplene. Men hensikten med Den Hellige Ånds komme var menneskers frelse. Det ble da også lagt til 3000 sjeler denne 1. Pinsedag.

Opplever du en kraftkrise i ditt liv? Be om Guds kraft og gå på det kall Han har gitt deg! Da vil du få kraft til å være Hans vitne, og til å tjene Gud med de gaver Han har gitt deg.

Kraften-i-Jesu-blodJa takk!

Guds sannhet, trofasthet og alle Hans løfter er oppfylt i Kristus. Jesus Kristus er et stort JA til alt Gud har sagt og lovt. Alt er bekreftet av Jesus!

Det finnes en gudslengsel i alle mennesker. Mennesker søker på så mange ulike steder. Noen forteller om store opplevelser i naturen, en opplevelse av Guds storhet. Det er sant at naturen vitner om Gud som skaper og opprettholder. Men når vi kommer til Jesus, synes de det er vanskelig å tro. På den ene side har de en interesse for Gud, men det med Jesus blir problematisk for dem.

Men det er hos Jesus du finner det store JA fra Gud, oppfyllelsen av løftene. Naturen kan i seg selv være vakker, men også temmelig brutal. Det er i Kristus vi møter Guds kjærlighet. Spørsmålet om Gud elsker oss mennesker, finner sitt svar i Jesus. Men Jesus er ikke bare en bekreftelse av Guds løfter. Han er også Guds JA og Amen til deg og meg!

Vi snakker ofte om det å si ja til Gud, men først har Gud sagt JA til deg! Han ikke bare aksepterer deg, men Han elsker deg! Jesus Kristus er Guds ja og amen, både til alle Guds løfter og til deg personlig!

2 Kor. 1,20: "For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære."

 

Omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund