Koblingen

(fritt etter Ta imot; 18.juni G.H. Johannesen)

JernbaneulykkeJeg så et løpsk tog i en film en gang. Det var koblet fra trekkvogna, og så sviktet bremsene. Vognsettet raste nedover bakkene, stadig villere, til det ble slynget av skinnene i en sving.

Sånn omtrent ville livets naturlov være, uten Jesus.

Uten Jesu oppstandelse hadde verden ikke annet å se fram til enn den naturlov at sykdom eller ulykker, katastrofer eller terror skulle sende oss hjelpeløst nedover inntil vi ble slynget av livets skinner og inn i død og fortapelse til slutt.

lokomotivMen nå har Gud gitt oss en trekkvogn.

Det snakkes om lokomotiver i næringslivet. Store firmaer og tiltak som går godt, er liksom lokomotiver som drar de andre med seg oppover konjunkturkurvene.

Kallets koblingSlik har Gud gitt oss et livets og evighetens lokomotiv.

Han har gitt oss én som det på alle måter går godt med. Han har gitt oss en oppstanden Herre som vi kan kople våre livs vogner på. Han har gitt oss én som har gitt sitt liv for å kunne trekke oss med seg gjennom strabaser og mørke tunneler, like til himmelen.

Og forbindelsen til Jesus ble koblet til i dåpen.

traktor med hengerfestedaapenJeg har sett en koblingsmekanisme på en traktor i aksjon. Det er flotte greier. Elegant løftes den opp og ned, så selv de tyngste og vanskeligste tilhengerne lett kommer på plass. Slik er det nok på tog også.

Kristenlivets koblingsmekanisme er Den Hellige Ånd. Da du ble døpt antagelig som barn, evt. vendte tilbake til Guds nåde i Jesus -som dåpen formidler senere i livet: så utførte HelligÅnden et mirakel. Den løftet opp den dødvekten som ditt livs tilhengervogn er, og koblet den til Jesu liv.

Resten av livet skal vi passe på at koblingen holder. Vi skal se til at forbindelsen til Jesus er i orden. Den er vel det hos deg nå?

Joh. 6,44-45,47: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. . 47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.

 

Nedskrevet og tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund