Joh 14v6: Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.


HVEM SIER DETTE: I dette kjente, men i vår tid, kontroversielle Bibelverset, starter utsagnet med 'Jeg er': Det var slik Gud presenterte seg for Moses i den brennende tornebusken (2Mos3,14). Jødene hadde slik respekt for Guds navn, at de omskrev det til Herren (adonai). Men her bruker jøden Jesus det om seg selv.


VEIEN: Det første Jesus sier om seg selv, er at han er Veien. Han ikke bare viser veien, men han ER selv veien. Hensikten med en vei, er at den fører til noe, og den Jesus fører til er 'Far', Gud selv. De første Jesus-tilhengerne ble sagt å tilhøre Veien, før ordet kristen dukket opp (Apgj.11,26). Nå er det mer oppe i tiden å hevde 'alle veier fører til Rom' eller 'det er mange måter å komme til Gud på.'


SANNHETEN: Men om en sammenholder det med neste utsagn av Jesus: 'Jeg er sannheten', ser man det motstridende i dette: Om man hevder at Jesus er sannheten slik han sa, ekskluderer man samtidig motstridende 'sannheter'. Det er en logisk lov om selvmotsigelse, som innebærer at to motstridende påstander ikke begge kan være sanne, på samme måte, samtidig. På samme måte, blir det en motsetning å si at en tror på Jesus, og ikke ville rette seg etter det han sier (Luk.6,46), om Jesus ER sannheten -ikke bare viser til en sannhet.


Det som blir konsekvensen av dette, er at om Jesus er eneste veien til Gud, så finnes det ingen annen måte eller noe annet navn vi kan bli frelst ved (Ap.gj.4,12). Enten må vi akseptere Golgata som Guds soningssted for våre synder (Joh19,30), eller så må vi selv sone for dem. Guds krav er mye høyere enn hva noe menneske kan oppfylle. I forhold til Gud, er vi døde i oss selv! Jesus kom for å gjøre (åndelig) døde personer levende (Joh3,3) !


LIVET: I starten av Joh. ev. kommer det fram at Jesus var aktiv i å skape livet (Joh 1,3-4). For å skape liv, kreves det noe levende. En virkning kan ikke være større enn årsaken til den. Livet er vist å inneholde informasjon, og Jesus kalles for Ordet i Joh 1,1. Ved skapelsen blåste Gud livets pust i mennesket (1Mos 2,7) Og Jesus sier at mennesket må bli født på ny, for å arve Guds rike. Denne åndelige fødselen er det bare den treenige Gud som kan frembringe (Joh 3,5). I slutten av Joh. evangeliet, puster Jesus på disiplene, og sier: Ta imot den Hellige ånd (Joh20,22). Jesus er sann Gud, og fører mennesker til tro på Gud. Det er kun i Ham, at Gud vil ha med oss å gjøre. Den hellige Gud har sonet straffen menneskers synder. At ett menneske kjenner Jesus er en relasjon som innebærer det evige liv (Joh 17,3).

Den som Gud kaller på og kommer til Ham, vil aldri bli støtt bort (Joh 6,37)

 

Skrevet av Asbjørn E. Lund