I - på eller utenfor?

(Fra Varig glede 18.-19.august;Geir H. Johannesen)

I eller utenfor Arken?

Luk. 17,26-27: "Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle."

Noahs arkflommen tar livFolk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet av galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet helt til regnet begynte å flomme ned. Latteren døde bort mens havet steg og elvene sprengte alle bredder. Da skipet til Noah gled bort mot horisonten, begynte de som var latt tilbake å fatte hva det var å være uten Gud.

Når uværet bygger seg opp, skaper det spenning i lufta. Skriften sier at uværsskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, helt til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra dommedagsværet som bygger seg opp over oss. Redningen er å slutte å klamre seg fast til det som denne verden har å by på. Lik de som så Arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen er å søke inn i den arken som heter Guds nåde og tilgivelse i Jesus Kristus. Men det må skje før Jesus i skyenMenneskesønnen kommer igjen og porten til Himmelen lukkes!

Luk. 21,27-28: "Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri."

I eller på tilgivelsen

1 Kor. 6,20: "Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!"

Tilgi meg!Noen ganger betyr ikke språklige uttrykksformer så mye: Det debatteres f.eks. om det heter å leve i eller på Agder. Personlig tror jeg en kan leve like godt i det noe mer to-dimensjonale i enn det mer tre-dimensjonale på Agder. Andre ganger kan det være stor forskjell å leve på noe eller i noe. I tordenvær kan det f.eks stor forskjell på å være inne i et hus nede på jorda, eller på et fly oppi lufta. Det er forskjell på å være ekspert i eller på forfalskning eller hacking. For oss kristne kan det være stor forskjell på å leve på eller i tilgivelsen.

Vi vet at vi kan få Guds nåde. For Jesu skyld kan vi få tilgivelse når vi har syndet. Da kan det bli fristende å betrakte Guds nåde som en rettighet, noe som tilfaller oss helt automatisk. Så luller vi oss langsomt inn i tanken at jeg kan bare synde, for jeg blir jo tilgitt. Men slikt er å leve tilgivelsen, ikke i den. Det er å plassere seg på utsiden av det Gud ville!

Jesus Guds lam!Vi er tvert i mot kalt til å leve i tilgivelsen, ikke på den!

Jesus måtte lide og dø!Vi skal leve i den daglige samtalen med Jesus, i tilbedelsen, i å måle oss mot hans liv, i oppgjøret for hans ansikt - i tilgivelsen!

Jesus måtte lide og dø for mine store og små feiltrinn. Når vi oppdager det i all sin gru, blir det viktig for oss ikke å ta lett på feiltrinnene våre.

1 Pet. 1,18-19: "Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte."

Rom 6v1-4: Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

Rom 6v15-17: Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til.

1 Joh 2v1-2: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund