Himmelsk styrke i menneskelig svakhet

(fra Takk for dagen- takk for nåden; K. Furnes; Sambåndet forlag)

Himmelsk

Joh 6v44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Tar du tid til å lese videre i denne teksten, så beskrives en himmelsk aksjon med store resultater. Vi kan merke at nasjonene eller nasjonale organisasjoner, gir sine militære aksjoner et navn. Det kan være "Aksjon Ørkenstorm'2 eller "Aksjon Regnbuen".. Men himmelen har også si aksjon. Kanskje kan vi kalle den: "Aksjon frels menneskeslekten"?

i GetsemaneHar du tenkt over situasjonen dersom himmelen var taus? At Gud lot slekten seile sin egen sjø? At Gud tenkte: -De fikk alt! De fikk en fullkommen verden, tillit til å styre og forvalte. Alt i nærhet og i samfunn med sin Gud og skaper. Men de skuslet bort det hele. Nå må de ta konsekvensene! da hadde slekten vandret i mørke, og de hadde kommet til å ødelegge hverandre.

Men Gud glemte ikke menneskeslekten. Han hadde en aksjonsplan. Har du tenkt over at du var i Guds tanke før han satte i gang denne aksjonsplanen? Du var i Guds tanke fra evighet av. Lille meg og deg, en av mane milliarder! En aksjon ble satt i gang for din del. For en nåde, for en kjærlighet!

Mange tenker: Jo, jeg blir nok en kristen, men når det passer meg! Når tiden er inne, får Gud gjøre så vel og ta imot meg. Jeg vil da minne om et par ting: For det første kan du ikke komme til Gud uten at himmelen aksjonerer. Gud vår himmelske Far må dra deg. For det andre viser livet og skriften at det blir vanskeligere etter som tiden går. Den kloke Salomo beskriver dette i Fork.12.

Jesus avsluttet sin preken i Joh.6 med å minne om at han er den levende som kom ned fra himmelen.I Ham er liv, og den som tror på Sønnen har evig liv. Så kan vi også i dag takke vår Far for at han ikke glemte menneskeslekten.

Himmelen aksjonerte,
slekten måtte reddes.

 

 

 

Sønnen proklamerte:
I meg kan alle frelses!

Misjonsbefaling

Styrke

(fra Varige Verdier; 16.-17.okt; A.Kvalbein)

Under 2. verdenskrig ble italienske styrker drevet ut av Eritrea i Nord-Afrika. For å gjøre havnen ubrukelig for de allierte senket italienerne svære lasteprammer, fylt med betong der. Da de allierte kom, var det et problem å få havna brukbar igjen. De gjorde det på en helt spesiell måte: De tok svære gasstanker, slike som kan romme flere hundretusener av liter ved store oljeraffinerier. De forseglet disse tankene så de kunne flyte, la dem over stedene der prammene lå og festet dem stramt til prammene. Da tidevannet kom, ble prammene hevet. Så kunne de bare taue både tanker og prammer fra havna og ut på dypt vann der de ble senket. Det hele var et samspill av styrke med tidevann, månen og månens skaper bak det hele.

styrkeNår vi i dag tar fram styrke som en verdi, vil vi gjerne peke på det samspillet som er av krefter. Vi kan drømme om styrke og lovprise det, men hvor er den styrke som ikke kommer fra Gud? I forhold til styrke arbeider Gud på en spesiell måte. Han driver ikke og hjelper dem som allerede er sterke, slik at de blir sterkere. Han tar i stedet det svake og gjør dem sterke i Ham. Derfor kan menneskers styrke også bli deres svakhet. For de menneskelig sterke synes ikke ha bruk for Guds styrke. Og når et menneske ikke ha rnoen styrke, støtter han eller hun seg på Gud, og da kommer styrken fra ham. Derfor blir du sterkere bare når du blir svakere. Når du overgir din vilje til Gud, oppdager du ressursene til å gjøre det Gud ber deg om. Å vite om dine styrker er en god ting, å vite om dine svakheter er like viktig. Begge deler trenger være underlag Gud, for ikke å feile.

Det er tankevekkende at i Bibelen blir styrke ofte brukt som verb om mennesker, men som substantiv om Gud. Mennesker får styrke, de blir styrket. Gud har styrke. Han tilhører kraften, styrken og makten (exousia).

Et av de vakre løftene om kraft i svakhet, finner vi i Joh. Åp.bar. Der sier Gud han vil styrke en menighet som har holdt fast ved hans navn. Derfor ble det satt foran dem en åpen dør, som Gud ville holde åpen. Herren sier:'Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.' ( Jes 41,10)

- i menneskelig svakhetMoses

Da Gud utfridde Israel av Egypt, sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Gud sendte Moses, en mann som hadde levd 40 år i ørkenen og hadde en talefeil. At Moses kunne egyptisk talte nok med, men det var det sikkert også andre jøder som kunne. Ingen ting er smått når Gud får ta hånd om det (Moody). En svakhet kan være et hvilket som helst problem, som gjør livet ditt vanskeligere. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, er det en mulighet til å komme i kontakt med det beste i deg selv. Og det er en mulighet til å komme i kontakt med det svakeste, og også det beste hos din neste. Styrke skaper ofte avstand, svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap.

Den store misjonæren Paulus skrev en gang: 'For de svake er jeg blitt svak, for å kunne vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen. Og om Jesus Kristu skrev han: 'For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham, ved Guds kraft hos dere.'

Gud har utvalgt det som er svakt i verden, for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er det kristne arbeids søyler og og forsvarsverk. Han arbeider gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, dessto mer oppdager vi styrken i svakheten.

 

Omsatt til .htm format ved Asbjørn Lund.