Jesus-frelserHerrens tjener

(Fra Takk for dagen- takk for nåden 3.des; K. Furnes; Sambåndet forlag) Lydfil: Den himmelske lovsang.

Jes 42v1: Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene.

I Jesaja-boken finner du de fire sangene om Herrens lidende tjener. Guds Messias ankomst er tydelig beskrevet i GT. Bøkene er som en stjerneklar nattehimmel, med løfter om at en dag skal Guds tjener stige fram. Gud vitner om at han vil støtte denne tjeneren. Tjeneren var den utvalgte, som hadde Guds velbehag over seg.

Herrens tjener skulle utføre Guds frelses-oppdrag overfor menneskeheten. Vi tenker kanskje for fort bare på det som skjedde på korset. Skjønt 'bare' er ikke et ord som kan benyttes om kors-døden. Den er kristendommens basis og grunnvoll. Det var der Guds dom over mennesker som tror, fant sted. Vi går inn i Kristi skygge, under korset-som hindrer at Guds vrede for våre synder når oss. Korsdøden må ikke plasseres i randen av vår interesse, da legger vi et slør over evangeliet.

Guds lamMen Jesu tjeneste var enda mer omfattende her på jorden: Han var syndebæreren! Fra da han steg opp av elva Jordan etter sin dåp, var all verdens synd lagt på hans hellige legeme. I tre år bar han denne byrden, inntil han kunne sone og slette ut vår syndeskyld. Det var en del av hans tjeneste for sin Far i hans redningsaksjon for menneskeheten. Som Guds tjener oppfylte han lovens krav for vår skyld. Jesus avlyste ikke loven, han oppfylte den!

Jesus korsfestetDet var ikke gode, gudfryktige mennesker som kunne gjøre det. Det var bare ett menneske som kunne gjøre det: Guds tjener, Jesus Kristus. Guds tjener ga oss også et forbilde for vår vandring her på jorda, f.eks. da han vasket disiplenes føtter. Men Guds tjener 'toppet sin tjeneste', da han gav seg selv som løsepenge for våre synder på korset. Vi takker ham, Guds Sønn for hans livs-reddende tjeneste for oss!

 

En tjener skulle komme med legedom,
for urene hjerter og hender.

Vi retter vår takk mot hans helligdom,
for hans komme til våre strender.

Jesus dør for meg

 

 

Tilpasset nytt format ved Asbjørn E. Lund.