Hemmelig -opplegg

(Fra Takk for dagen- takk for nåden 26.-27.sept; K. Furnes; Sambåndet forlag)

Hemmelig

Ef 5v31-32: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken.

Den oppmerksomme bibelleser vil merke seg at Det Nye Testamentet taler ofte om hemmeligheter. Hele 14 ganger kan du finne slike. Det er evangeliske sannheter som stort sett var skjult i den gamle pakt, men som ble åpenbart i den nye. Og særlig Paulus ble et Guds redskap til å synliggjøre disse hemmelighetene.

Kom til megHemmeligheten i dagens andaktsord fører oss inn i det mest intime og sentrale i vår kristne tro. Her er det hemmeligheter vi ikke fullt ut kan lodde dybdene i. Det dreier seg om forholdet mellom Kristus og menigheten, eller bruden. For å anskueliggjøre dette bruker Gud forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. Ekteskapet mellom kvinne og mann, det intime og åndelige fellesskap er noe av det fineste Gud har lagt ned i mennesket. La oss arbeide for å ta vare på dette.

Hva avdekker så denne hemmeligheten for oss? Vi kan nevne seks forhold:

1) Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. 2) Han ville hellige og rense den. 3) Han vil nære og varme den. 4) Han vil være ett med den. 5) Han vil stille den fram for seg i hellighet. 6) Han vil være sitt legemes frelser.

For å anskueliggjøre dette går Paulus tilbake til skapelsen i 1.Mosebok: Da Gud skapte Adam, formet Han ham av støv fra marken, og blåste livspust i nesen hans. Men da Gud skulle skape en medhjelper, som var hans like -gjorde han det på annen måte. Adam måtte avgi noe for å få seg en kone. Dette er et forbilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. Kristus mistet først menneskene i syndefallet, så måtte han miste sitt liv før han kunne vinne seg en brud, menigheten. Når et menneske blir født på ny, da blir det podet inn som et lem på Kristi nye legeme-menigheten. Så organisk og intimt er dette forholdet.

Et åndelig legeme du finner på jord,
som ble født da Gud lot seg forsone.

Den er skjult for verden, men vokser seg stor,
det er menigheten med Kristus som hode.

Jesu legeme

-opplegg

Apg. 1v7: Han svarte: "Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt."

En dag satt jeg og leste Ap.gj.1. Da kom tanken: Det himmelske huset er ikke noe rotehus, men har sannelig orden på sakene. Gud har satt et stort apparat på saken med å føre slekten tilbake til livssamfunn med sin Skaper. Bare i dette kapittel kan vi notere oss seks "instanser" som er involvert i saken. La meg nevne disse:

Vi har for det første skriftvitnet Lukas. Legen, som sammen med 39 andre skribenter fikk i oppdrag å fullføre Guds ord. De skrev, ledet og inspirert av Guds Ånd. Resultatet ble et guddommelig åpenbaringsord. For det andre har vi Gud selv, vår evige himmelske Far. Han nevnes både i v4 og v7(over). De skulle vente på det som Gud hadde lovt. Det er Han som har klokken for rett tid. Bak det hele står Gud, himmelens og jordens skaper. Videre har vi den tredje person i guddommen. Den Hellige Ånd. "Dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd" (v5) Og den Hellige Ånds kraft skulle kommer over dem (v8). Uten Åndens dåp og kraft, nytter ikke misjonsarbeidet.

Som fjerde instans finner vi himmelens utsendinger. To hvitkledde menn stilte opp (v10) De kom med beskjed om framtiden for Guds inngripen i verden. Jesus Kristus skulle komme igjen på samme måte som de så ham fare. Englene er fortsatt utsendt til hjelp for dem som skal arve frelsen. Så har vi den femte, som på en måte topper laget: Han stiller opp som leder og koordinator for aksjonen. I 40 dager viste han seg for dem og talte med dem om det som hører Guds rike til. Nå stiger han fram med sin siste appell: "..dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende" (Apg. 1v8)

Men hvem er da den sjette instans? Jo, det er lille deg og meg. Det er alle som har sagt ja til evangeliet, og tatt imot Jesus som Frelser og har fått Guds Ånd som pant i sine hjerter. Det er disse Jesus ga mandatet. Det er disse han stolte på, og de ba seg ikke unna. De dro tilbake til Jerusalem og gikk opp på den øvre salen. Et bønnemøte startet verdensevangeliseringen. Tenk hvilket arbeidslag du får være med i!

Et stort arbeidslag er på gang,
med Jesus som arbeidsleder.

Her gjelder ikke stilling eller stand,
men at alle i Kristus lever.

Kristi kropp

 

 

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund