Guds vei i vind og storm

Assyrisk-kongeFra 'Takk for dagen- takk for nåden' 24.okt; K. Furnes; Sambåndet forlag.

Nah. 1v3: Herren er langmodig. Men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei, skyer er støvet under hans fot.

Profeten Nahum er den syvende av de tolv 'små' profetene. Han opptrådte i tiden omkring Ninives fall (ca 612 f.Kr). For Israel blir hans bok oppfattet som en trøste-bok. Men for Assyria, datidens stormakt er den en doms-bok. Det er i dette spenningsfeltet vi må forstå dagens andaktsord.

StormDet er ikke bare for Nahum at livsbåten kan havne i stormvær. Mange troende får oppleve motgang som ut fra menneskelige betraktninger kan synes urimelige. Og mange må i de sene nattetimer rope sitt 'Hvorfor?' mot nattehimmelen. Det hele ser så mørkt og vanskelig ut. Våre tanker i dag kan gå til de tusener av trossøsken som i årevis sitter i kalde, mørke fangehull. De blir trakassert og torturert. Hvorfor? Fordi de ikke vil fornekte troen på sin frelser, Jesus Kristus. Sannelig et liv i virvelvind og storm. Eller vi kan tenke på de tusenvis som hvert år får livet kastet om av en uforutsett kreftdiagnose..

Også disiplene fikk en sjøtur som tok på tro og livslyst. Det gikk hardt for seg på turen, for vinden var i mot, kan vi lese. Men da det var som verst, kom Jesus. Han fulgte med dem, der han satt oppe i fjellet og betraktet sine venner der ute på sjøen. Men han kom ikke for sent! Han kom i den fjerde-den siste, nattevakt. Men han kom, og hans venner fikk hjelp og en ny opplevelse av Jesu nærvær!

Det er mange som har fått oppleve Gud i virvelvind og storm. Vi kan her også tenke på Guds venn, Job. Han var en rik mann, men Gud lot alt bli tatt fra ham! Hans sønner og døtre, all hans rikdom. Til slutt satt han i askehaugen og skrapet seg med potteskår. Det ble mange tunge stunder. Men Gud møtte ham til slutt i sin nåde, og han fikk oppleve større velsignelse enn noen gang før.

Menneskelivet kan være så ulikt. Fra solfylt, skyfri himmel, til storm og ruskevær. Men gjennom det hele er Gud den samme. Han er med, og han er mest med og nær når det er uvær!

Far, rett ofte vil jeg selv alt bestemme,

med følelser gode, som dagens norm.

Men du vil i ditt hjerte meg gjemme,

selv om livsbåten må ut i bølger og storm.

Med Jesus i båten

 

 

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.