Guds tanker og våre

Guds tanker 

Fra Takk for dagen- takk for nåden 30.sept; K. Furnes; Sambåndet forlag.

Sal 40v6: Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker (planer) har du til vårt beste; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de ikke kan telles. (DNB 78/85)

Vi lever i en urolig og konfliktfylt verden. Kav og mas preger ofte hverdagen. Slikt kan gi oss urolige tanker. Tanker som vil ta ro, stillhet og hvile fra oss. Jeg tror at du også har opplevd det. Salmisten utrykker det slik: -Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst (Sal 94,19). Vi er mange som har opplevd dette løftet fra Gud. Mange er Guds tanker for oss, skriver salmisten. Ja, de er som sandkorn på havets strand. Så er jeg i Guds hånd også i dag. Ja, ikke bare det, men jeg har vært der før den første livsgnist som kom til -under mors hjerte. Jeg var gjenstand for Guds lengtende kjærlighet før jeg ble født. Han utvalgte meg i sin Sønn.

Jesus ser ned på jordenSå kommer profeten Jesaja flere hundre år tidligere og forsterker dette: For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren (Jes 55,8). Og han går videre: Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker (Jes 55,9). Gud har oversikt. Hans ståsted er i himmelen (Guds adresse). Jeg ser så kort, fra min lille bolig. Om jeg prøver planlegge litt for dagene framover, er det ikke sikkert det slår til. Men Gud ser langt, både framover og bakover.

Mange mennesker må i likhet med Job si: Jeg får ikke fred, ikke ro, ikke hvile, så opprørt er jeg (Job 3,26). Slik kan menneskelivet være. Da er det på tide Gud får slippe til. Han som har hatt sine fredstanker med oss, fra før vi var født. Gud tenker på deg i dag! Alltid er du i hans tanker. Og han vil gi deg framtid og håp.

Gud - mine tanker står ofte i egoets tegn,
jeg vet ikke hva som tjener mitt beste.

Men dine tanker leder meg til trygghetens hegn.
og her får min sjel kjenne ankergrunn og feste.

gjennom prøvelser

 

- og våre

(fra Verdier for Livet 7.sept; A. Kvalbein)

1 Pet. 4v7: Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be.

gepardI et naturprogram på tv ble det fortalt om geparden. Den klarer seg i det afrikanske slettelandskapet ved å løpe fortere enn byttedyrene sine. Det store kattedyret kan fyke avsted i 114 km/t. Men geparden klarer ikke løpe fort særlig lenge. For i den lange slanke kroppen er det et forholdsvis lite hjerte. Det gjør sitt til at geparden fort blir utmattet. Hvis ikke geparden fanger byttet sitt raskt, må den bare gi opp.

Mange mennesker er som geparden i måten å leve på. De kan ta en rask spurt, men de gir opp forholdsvis fort. De har ikke utholdenhet til å holde på. Det er en ærlig sak, men ikke så klokt handlet. De er opptatt av å komme fort i gang og løpe fort, men det de kanskje kunne trengt, var mer utholdenhet. Aktivitet og travelhet gir ikke store resultater, om ikke Gud gir oss et hjerte for oppgaven.

Evnen til å kunne vurdere oss selv, arbeidet og tempoet som trengs, kan vi gi merkelappen sindighet. Det er et ord som nesten er blitt borte på veien, og dermed mange har sluttet å regne med. Men sindighet er en verdi vi ikke må miste. Hva betyr det så å være sindig? Vi vil prøve å ekemplifisere dette begrepet ved noen bibelsitater: Apostelen Paulus sier: Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham (Rom 12,3). Den sindige er altså klok, ydmyk, og har lært seg selv å kjenne.

Om en tilsynsmann i menigheten, sier Paulus at vedkommende skal være: En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern(sindig), forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. (1 Tim 3,2-3). Sammenhengen viser at den sindige (nøkterne) ikke ligger under for noen slags rus, av drikk, penger, kvinner eller noe annet. Dermed vil en tre fram på en verdig måte.

Paulus i lenkerDa Paulus ved et tilfelle sto for retten, sa han: Paulus svarte: "Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier, er sant og vel gjennomtenkt" (Apg. 26,25). I tidligere oversettelse (DNB-1930) sto det: .. men jeg taler sanne og sindige ord. Med andre ord, sindigheten (det vel gjennomtenkte) og sannheten hører sammen. Det er viktig i dag, føler jeg, når det er blitt så viktig å bruke ironi og satire. Om vi snakker negativt om satire eller ironi, får vi inntrykk av at folk synes vi har liten humoristisk sans. Men undersøker vi nærmere, viser det seg ofte at folk tar ironi for god fisk og blir lurt. (Eks: fleip eller fakta?: 'en skal ikke bruke fremmedord er ikke er adekvat med') Den sindige snakker sant, unngår tvetydigheter og ironi. Vedkommende er også i stand til å gjennomskue det overfladiske, halvsanne eller løgnaktige.

fare forutI Bibelen ser vi at oppfordringen til å være sindig rettes til både kirkeledere og andre av alle aldre. Det betyr: Vær fornuftig, sunn, rimelig, seriøs, vis god moral og selvdisiplin. Et kanskje ekstremt eksempel for å få fram det viktige med sindighet: En mann som fikk ødelagt butikken sin i en brann, kommenterte det som fartsdump på livets vei. -Det var nok bare for at jeg skulle sette ned tempoet litt. Det er sindighet, lært i livets skole.

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.