(fra Verdier for Livet 21.-22.mai; A. Kvalbein)

Guds hånd

Det er en virkelig verdi i det å regne med Guds hånd i hverdagen. Hvis den verdien er i ferd med å bli borte, trengs et oppfriskningskurs. Det å regne med Far i himmelen, som gjerne vil stå sammen med deg å støtte deg, kan gjøre at Gud kan utrette langt mer gjennom oss enn ellers.

I Ordspråkboken står det et merkelig ord om hva som ligger i Guds hånd. Kongens hjerte står det, og da står nok kongen som representant for alle med makt og myndighet i samfunnet. Derfor kan vi trygt legge alt vårt i Guds hånd. Han åpner og lukker, dømmer og frelser, ja gjør storverk med sin høyre hånd. Han kan gjøre noe med de mektigste.

Har du fått en større tjeneste av Gud, da trenger du mer av Guds hjelp og støtte. Du har behov for hans hånd over og i ditt liv. Etterpå kan vi si: -det var ikke jeg som gjorde det, Guds hånd bar meg. Han gav meg ordene, han ga meg kraften. Hans hånd grep inn i mitt liv, hans hånd åpnet døra, han gjorde verket for å legge forholdene til rette.

Om de første kristne står det at Gud var med og virket så de bar frukt. Det skjedde på en måte som oppfyllelse av løftet til profeten Jesaja. Herren lytter. Han lytter etter alle som ber en bønn etter Hans vilje.

Dette er noe vi ikke må miste på veien: Guds hånd over oss og omkring oss. Han kommer med sin sterke hånd og griper inn, når vi virkelig har behov for det. Mange har aldri fått oppleve hjelpen fra Gud, fordi de ikke har bedt om det. Men Herren står klar til å gripe inn. Sett din vei i Hans hånd, så griper han inn.

-gir håp

doggdraapeIssa het en japansk lyriker som levde i det attende og nittende århundre. Alle de fem barna hans døde før han var tretti år, og deretter døde kona hans. Etter et av disse dødsfallene gikk han til sin lærer i zen-buddhismen og ba ham forklare en slik lidelse. Veilederen svarte: "Liksom solen står opp og duggen svinner hen, slik er sorgen forgjengelig på lidelsens hjul; livet er flyktig; mennesket er flyktig." Etter dette svaret, gikk Issa hjem og skrev et dikt som han ikke var i stand til å fullføre. Det begynte slik: Verden er dugg... Verden er dugg..Og likevel... Og likevel...

Diktet ble aldri fullført. Ordene "Og likevel.." viser det grunnleggende dilemmaet hans. Issa var en ortodoks zen-buddhist, og for ham var ikke livet mer enn en duggdråpe, som snart forsvinner. Men for Issa som far og ektemann, knust av sorgen, sa følelsene hans at livet måtte være noe mer enn dette. Han hadde noen dype instinkter om kjærligheten og livet, om skapelsen, fremtiden og Gud. Men han fant ikke svaret: Og likevel... Diktet ble aldri fullført.

Hvor annerledes er ikke håpet i troen på Jesus Kristus. Både ved dåp og begravelser, leses Ordet fra bibelen: "Lovet være du, vår Herre Jesu Kristu Far.." Jesus er stått opp fra de døde. Favner vi Jesus med alt han er og gir, så eier vi håpet om stå opp til livet på samme måte som han. Det levende håp i Jesus Kristus kan gi mot og tro, om vi får beskjed at neste holdeplass er døden.

Kan vi stole på at det kristne håpet er sant og pålitelig? Ja, Jesus sa at Skriften ikke kan gjøres ugyldig. Apostelen Paulus lar oss vite hva som skjer med dem som er sovnet inn. Vi har lov til å sørge, men vi trenger ikke sørge lik dem som er uten håp. Verden er som en duggdråpe, livet er som en duggdråpe. Men i Kristus har vi håp om et evig liv.

 

1 Kor. 15v22-23: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

 

Aktuell sang: Doggdråpen, lydfil.

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.