Grunnvoll

(Fritt etter Verdier for livet; 25.-26.april; A. Kvalbein)

wexner senterDen indisk-amerikanske evangelisten Ravi Zacharias reiser rundt og holder foredrag for studenter. Han taler også i radio og skriver bøker. En dag tok han en drosje til en forelesning i staten Ohio. De passerte da noe som het Wexner kunstsenter. Drosjesjåføren sa: "Dette er en ny kunstbygning ved universitetet her. Det er en fascinerende bygning som skal stå i stil med det postmoderne synet på virkeligheten."

Bygningen har ikke noe samlet mønster. Trappene fører ingen steds hen. Stolper støtter ikke opp noe. Arkitekten formet bygningen slik at den skulle speile livet. Den leder deg ingen steder og er tankeløs og meningsløs.

hus på sandgrunnRavi Zacharias vendte seg til mannen som beskrev bygningen og sa: "Gjorde de det samme med grunnmuren?" Han lo. "Nei, du må ikke tenke slik om grunnmuren. Du kan bygge mye rart og merkelig, men grunnvollen må være i orden." Og Ravi sier videre: "Du kan ha mange slags tilfeldige tanker som virker helt greie, og du kan forsvare et syn på verden som overhodet ikke er fornuftig. Men så snart du begynner å tukle med grunnvollen, får du problemer. Nettopp i vår tid er grunnvollen truet. Grunnvollen for vår kultur og sivilisasjon er alvorlig i fare," sier Ravi Zacharias.

miste balansenVår egen forfatter Sigurd Hoel ble intervjuet kort tid før sin død i 1960. Da sa han: -om en kaster kristendommen over bord, så innsetter mennesket fetisjdyrkelsen i stedet. Om en ser på Europa i dag, tyder tegnene på at verdensdelen ikke tåler å bli avkristnet.

Det er en stor og viktig verdi som heter grunnvollen. Enten det handler om en bygning eller en sivilisasjon. Den grunnvollen som kristendommen er, må ikke bli borte for oss på veien. Da forsvinner det stødige underlaget for vår kultur. Det nytter ikke å bygge en grunnvoll på bare svirrende atomer, som er alt materialismen regner med finnes.

Hus på fast grunnDe som hater kristendom, hvorfor vil de ikke bo i land der kristendom fins? Der de kristne verdiene får danne grunnlaget for lovverk og tenkning, blir det godt og gritt for menneskene å bo. Rettferdighet og rett er grunnlaget i det vi kaller rettsstaten. Der slike idealer holdes opp, kjenner folket seg trygge i sitt daglige liv, og der vil de gjerne leve. Likevel blir alle grunnvoller i denne verden mangelfulle og sviktende når det kommer til stykket. Derfor står det om en av de gamle troens helter at han ventet på byen med de faste grunnvoller.. Dette var også i tråd med hva den vise kong Salomo sa.

Jesus snakket om å bygge sitt livs hus på fast fjellgrunn. For da står huset trygt når flommen kommer. Grunnvollen må uansett være solid.

- og feste

fyr CornwallPå kysten av Cornwall fins et skjær som er fryktet av alle sjøfolk. I 1697 ble det bygd et fyrtårn der. Over inngangen til tårnet sto innskriften: "Hyl, der vinder, storm du hav! Bryt fram alle elementer, og hils mitt verk!" Men til tross for denne innskriften sto ikke tårnet lenge. En voldsom uværsnatt seks år senere ble det ødelagt. Noen år senere ble det bygd opp igjen av en berømt ingeniør. Det ble ødelagt av brann. En tredje byggmester reiste et tårn, denne gangen av stein fra selve skjæret. Det var på en spesiell måte grunnfestet. Og byggmesteren ga ære til Gud. Dette fyrtårnet står fremdeles, og har vist tusener av båter den rette veien til havna.

Det er virkelig en verdi å ha et grunnfeste, ikke bare for en bygning, men også for ett menneskeliv. Bibelen bruker dette uttrykket mange ganger: for eksempel i forbindelse med kong David.

Jesus på korsetEt slikt grunnlag er Jesus Kristus. Da apostelen Peter ønsket det beste for de nye kristne i menigheten, ønsket han nettopp at de skulle bli grunnfestet. Paulus likeså, han legger særlig vekt på å være festet til sannheten.

Men la oss ikke gjøre det for vanskelig. Ei lita jente ble lagt for kvelden og mora spurte hvordan det var å være fire år. Jenta svarte: "Spesielt." "Hvorfor er det spesielt?" ville moren vite. "Det er spesielt fordi jeg vet at mamma´n min er glad i meg." Ja, det var dypt tenkt og uttrykt med enkle ord. Jenta var grunnfestet til denne tanken: "Mamma er glad i meg." Hun hadde fått et grunnfestet sinn. Uten kjærlighet kan ikke et lite barn overleve.

Uten Guds evige kjærlighet gjennom Jesus Kristus kan heller ikke vi klare oss. Det er spesielt. Og det er en tanke vel verdt å være grunnfestet til. "Bare bli ved i troen, grunnfestet og faste," sier Bibelen. Å være grunnfestet er en stor verdi.

 

 

Omgjort til nytt .htm-format ved Asbjørn E. Lund.