Fast og foranderlig

Fast

(fra Verdier for Livet 7.sept; A. Kvalbein)

Jes. 54v10: For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet.

dobbel regnbue"Å, så vakkert," sier noen plutselig. På himmelen ser de en regnbue i alle dens farger. Overraskende står regnbuen der, ganske fort blir den borte igjen. Jeg har lest om en helikopterflyver som fikk se noe vi aldri får se fra jorden. Oppe i luften så han en full regnbue, i en hel sirkel. Det var noe av det nydeligste han har sett.

Når Gud lover noe, holder han fast på det. Nettopp i sammenheng med at han nevner regnbuen, bringer profeten Jesaja et fast løfte.Guds barmhjertighet er enda mer traust enn de gamle fjellene.

I Bibelen står det at Gud står bak regnbuen og gjorde den til et spesielt tegn. Pakten går ut på at Gud aldri vil la det komme en vannflom og ødelegge hele jorden. Om regnbuen ikke er synlig for oss bestandig, er den det for Gud.

Dermed er regnbuens symbol en dyrebar verdi vi ikke må miste. Regnbuen minner oss om Guds løfter, som bokstavelig talt er forpliktelser Gud har lagt på seg selv. Når en pålitelig person har gitt et løfte, kan vi vandre trygt. Enkelte mennesker tør så vidt krype på Guds løfter. De er vaktsomme, redde og skjelvende. De lurer på om vi kan stole på det Gud har lovt. Selv om det er bedre med svak tro på sterk is, enn sterk tro på svak is - trenger vi å holde fast på at når Gud har lovt å være med sine barn, tåler det at vi satser på det.

Han har lovet å tilgi oss det gale vi har gjort, på grunn av Jesu frelsesverk. Han har lovt å støtte å hjelpe enker og farløse. Og han har lovt oss en plass i sitt himmelske rike. Gud har aldri gitt et løfte som har vist seg være for godt til å være sant.

Så nyt synet av regnbuen når den viser seg. Den er ikke bare vakker. Den taler også om Guds trofasthet og omsorg. Kommer du riktig høyt opp, kan du til og med se at regnbuen omgir deg.

 

- og foranderlig

Fra Takk for dagen- takk for nåden 7.sept; K. Furnes; Sambåndet forlag.

Jer 18v6: Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.

Menneskelivet er ikke alltid lett. Prøvelser og skuffelser både over deg selv og andre mennesker møter deg i livet. En kjenner seg mislykket som kristen. Har du opplevd det samme som jeg? Så må en kanskje beklage seg til Gud. Det gikk ikke så godt. Livselven kan forandre seg. Av og til er den som en stille og fredelig bekk, andre ganger som en brusende foss.

Jeremia opplevde noe av det samme. Han levde i en dobbel smerte mellom Guds straffedom og omsorgen for sitt eget folk. Kjenner du på den samme smerten over ditt eget folk? Det store flertall har vendt Gud ryggen.

En dobbel smerte: Gud hadde sendt ham til folket han var glad i med et budskap. Jeremia var lydig, han gikk og stilte seg opp og ropte ut Guds budskap. Men hvordan gikk det? Og senere forsterker de avslaget. Så finner du Jeremia som en nedtrykt og mismodig Herrens pottemakerens handtjener. Det gikk galt. Han kjente seg mislykket og forkastet. Da er det vondt for et Herrens vitne. Men Gud kommer til sitt vitne. Tankefull og interessert står han og betrakter fagmannens arbeid. Det ene karet etter det andre ble gjort ferdig. Flott arbeid!

Men så plutselig, et kar går i stykker. Jeremia tenkte sikkert: bare kast det. Men pottemakeren gjør ikke det. Han tar fatt i samme materialet og lager det om til et annet flott kar. så kommer Guds ord til Jeremia: Kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.

Slik er Gud også i dag. Han forkaster ikke den det gikk i stykker for. Han tar til på nytt, med det samme emnet. Med sine varme, kjærlige farhender tar han til på nytt, og han former sin tjener til et nytt ærens kar for himmelen. Slik er livet under farshånden.

Livet og dagen kan bli vanskelig,
med kamp og strid mot ondskapens hånd.

Men jeg har dog min allmektige far
som skjermer meg under sin hånd.

Guds hand i skyen
   

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.