Evangelisk

Fra Takk for dagen- takk for nåden; K. Furnes; Sambåndet forlag

En professor ved Oxford universitet kunne berette slik: "I 40 år har jeg brukt mye tid på å gå gjennom verdens religioner, for å finne deres syn på forholdet til sin gud. Jeg har kommet til at alle, bortsett fra én, har sin egen vei til gud. Det er bare én religion som har Guds vei til menneskene, og det er kristendommen." Dette er bibelsk og historisk rett, muligens med unntak av "kattungeskolen" i hinduismen. Til gjengjeld er der guddommen hevet over skillet mellom godt og ondt, altså både god og ond -etter våre begreper. En slik gud er ikke hva menneskene trenger, ondskap klarer de utmerket å finne på selv, jfr. daglige nyheter.

Det er mange religioner som er opptatt av hvordan menneskene kan finne en nådig Gud. Det blir satt opp krav og formaninger til denne veien. Det meste går på hva mennesket må ofre, gjøre og prestere. Når så mennesket gjør sitt, vil Gud gjøre resten (sml. fariseerne). Frelsen blir på en måte et samarbeidsprosjekt, der begge parter må bidra med sitt, for at mennesket skal bli frelst.

Jesus bankerMen den veien er stengt. Gud måtte forkaste det gamle mennesket, det var ubrukelig som frelsesmateriale. Alt som du vil gjøre for din frelse, er smittet av synd. Gud må avvise alt vi kommer med. Vår evne til å frelse oss selv, har lidt skipbrudd.

Nei, Gud måtte finne sin egen vei til oss mennesker. En vei vi aldri kunne komme på, eller gjøre noe til eller fra ved. Guds vei til frelsen kom gjennom Jesus Kristus. Og dette var ikke en impulshandling fra Gud. Nei, han utvalgte oss i sin Sønn fra før verden ble skapt. Allerede på fallets dag, hadde Gud sin frelsesplan klar. Han kunne ikke se på sin ypperste skapning gå tapt. Derfor kunne Jesus med myndighet rope ut: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Far uten ved meg." Altså er alle veier til Gud stengt, uten den gjennom Jesus. Men den er trygg og velprøvd. Millioner av syndere har tatt i mot frelsen i Kristus. La oss synge som Asaf i Salme 81v10: Du skal ikke ha noen fremmed gud, du skal ikke tilbe andre guder!

LøsepengenGud, -menneskene vil finne sin vei til deg,
til kjødets pris og selvlivets toner.

Men du måtte finne din vei til meg,
gjennom Jesus, vår frelser og forsoner.

Ord

Guds Ord kan fungere som en ledestjerne for mennesker. Sammen med Guds Ånd, Guds forsyn, menneskers råd, fungerer det som en ledestjerne for vårt liv. Hva om menneskene ikke hadde fått Bibelen? Hvor hadde vi da vært, og hvordan ville situasjonen vært for folkeslagene?

Bibel forandrerBibelen ikke bare gir oss veien til Guds frelse, men har også vært en inspirator i kampen for menneskeverd og frihet for nasjoner. George Washington sa: "Mer enn alt annet har det rene og mild lys av åpenbaring hatt en foredlende innflytelse på menneskeheten og bragt velsignelse til samfunnet. Det er umulig å styre verden på en rett måte uten Bibelen."

Men hvorfor er da Bibelen så enestående? Er det ikke mange velskrevne og gode bøker gitt til verden før Bibelen, både av religiøs og kulturell art? Jo, men Bibelen er den første -og eneste- bok som er inspirert av himmelens Gud. Den taler sant om både Gud og mennesket. Den åpner oss for frelsens vei, og er vår ledestjerne som kan føre oss gjennom denne urolige verden til vi står hjemme hos vår Gud.

Vismennene som fulgte Betlehemsstjernen ble glade da de så Betlehemsstjernen flytte seg foran dem. For oss er Guds Ord vår ledestjerne (Grundtvig): Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans Guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare- til å lyse for vår fot."

Hvordan er vårt forhold til Guds bok, Bibelen? I Jer.6 finner vi folket i store vansker. Guds farshjerte er i sorg for folket sitt. Hvordan er folket kommet i en slik situasjon? Når Guds folk mistet gleden i Ordet, da er det uår i folket. Det er de kristne som har fått kallet og oppgaven med å løfte opp Ordet i vitnesbyrd og forkynnelse. La oss takke Gud for Ordet, vår ledestjerne.

Ordet fra Gud vår strålende stjerne,
vi ærer ditt navn for det Ordet oss gir.

En guddommelig innsikt for hjerte og hjerne,
gir gjenfødelse for en synder til evig liv.

Bibelen en ledestjerne

 

- og moral

(fra Verdier for Livet 24.juli; A. Kvalbein)

Billy Graham har sagt at "alle sivilisasjoner før oss har gått under på grunn av indre krefter, ikke først og framst ved at de er blitt militært beseiret." Det gamle roma er et typisk eksempel på hvordan en sivilisasjon kan forfalle. Mens fremmede erobrere framskyndet undergangen utenfra, var det i følge arkeologen Artur Weigall "først etter at en i generasjoner hadde bedrevet korrupsjon og bestikkelser." at romerriket gikk under. Den store kinesiske muren, som det tok 12 hundre år å bygge, falt ikke. Det trengte den ikke, for tre ganger lot korrupte vakter fremmede erobrere gå gjennom porten.

ser ikke...Hva er en av vår tids største kriser? Mon det ikke er at vi har mistet moralen, en følelse av at noe er rett og noe er galt. I dag mener mange at det å han en moralsk standard overhodet ikke er viktig. Det har alltid vært mennesker som brutt moralske lover, men har det noen gang vært en hel generasjon som har avvist selve tanken om en moralsk standard?

sint desperadoFra middelalderen da alt i livet ble underkastet en moralsk vurdering, også døde ting -har pendelen svingt til motsatt ytterlighet: Nå vil man nødig legge en moralsk vurdering på selve menneskelivet. Derfor er moral en verdi vi ikke må miste. At moralen er blitt borte på veien, viser seg i at samfunnet vårt tillater at titusener av spirende menneskeliv blir tatt av dage før de blir født. Moraloppløsningen viser seg i forakt for ekteskapet som ordning, og at vi gjør det normalt å leve i hor og homoseksualitet. Det moralske forfallet viser seg i at egoistisk nytelse settes foran fellesskapet.

I Kongespeilet sto det om at "om det kommer uår i folket, er det verre enn om det kommer uår i landet". Et land kan bli hjulpet av andre land, men om det blir uår i folket følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe seder eller mannevett, om det som før fantes i landet ødelegges eller spilles.

Jesus velsignerVi bryter ikke de moralske lovene, vi bryter oss i stykker på dem. Derfor gjelder det å ha en moral og praktisere en moral. Apostelen Paulus ser fram mot våre dager, når han beskriver de moralske forholdene. Felles i så måte, er at de er på avveier (John Stott). Det som skaper gode kristne, skaper også gode samfunnsborgere. Derfor er svaret i en tid preget av moralsk forfall ikke å fordømme, ikke å moralisere, men å vitne om Kristi evangelium.

Ved å skape kjærlighet til Gud hos menneskene, kan vi skape sann moral hos menneskene. Det blir ingen sann moral uten kristendom.

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.