Bro

(Fra Varig glede 16 og 18.nov; Geir H. Johannesen)

Ef. 1,7: "I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde"

Øverst i Tyholttårnet i Trondheim ligger det en restaurant med nifse vinduer. De går fra golv til tak og heller kraftig utover. Det er ingen spøk å stå ved de vinduene og glane 120 meter ned i brolegningen. En gang løp en guttunge ut av heisen i restauranten og la seg utover glasset. Moren svimte av. Jeg skjønner henne. Men det var helt trygt. Glasset er laget for å tåle både bomber og jordskjelv, så pjokken var trygg som i kirken.

I Jerusalem har jeg gått på broer av glass over svimlende avgrunner i en tunnel langs Tempelmuren. Det var glassbroer som holdt, selv om jeg ikke så dem.

Korset bro over avgrunn!Det likner atskillig på Jesu kjærlighet til oss. Vi ser ned i avgrunnen og ormebolet i oss selv og tenker: "Hvordan kan jeg bli frelst? Jeg blir visst aldri bedre. Vil Jesus ha med meg å gjøre på dommens dag?"

Ja, Han vil det! Han har gitt oss en glassbro til å krysse over alle avgrunner. Broen heter tilgivelse for syndene. Du ser den ikke, men den holder. Dag etter dag. Til du er hjemme i himmelen.

- til øy:

La oss tenke oss et utbrudd av en ekstremt smittsom sykdom, en pandemi mer ødeleggende enn spanskesyken og svartedauen til sammen. La oss tenke oss at et helt kontinent var infisert. Det var kaos overalt. Men på en øy ute i havet, var ingen smittet. De kunne klare seg uskadd gjennom pandemien. Da ville øysamfunnet naturligvis sette alt inn på å stoppe trafikk fra fastlandet. Ingen, - ikke engang personer som syntes å være friske fikk adgang til øya lengre.

Det er i disse baner vi må tenke i møte med beskyldninger om at Gud er urettferdig som ikke slipper alle inn i Himmelen. slangen paa en stake

Det var en som sa en gang: 'om du finner den perfekte menigheten så gå for all del ikke inn ditt, da vil den ikke være perfekt lengre'. Det sitatet sier mye om hvem vi mennesker er og at vi allikevel kan få lov til å samles i Jesu navn, skrøpelige syndere som vi er!

Siden syndefallet og Kains mord på Abel er menneskeheten infisert med et ødeleggende virus. Så vil Gud for enhver pris hindre at viruset lever videre i Himmelens evige Rike.

Derfor sendte Han sin Sønn til oss. Med gener som var motstandsdyktige mot syndens virus, ble han opphav til en ny slekt. De som kommer til Kristus får slettet ut synd og skyld, i Guds øyne. Ved dåp og tro blir de innlemmet i Kristi nye liv og erklært rene og smittefrie. I Kristus får vi adgang til Guds framtid.

2. Kor. 5,21: "Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."

 

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.