Beskyttelse

(fritt etter Ta imot 19.sept; Geir H. Johannesen - ført i tastene av Asbjørn Lund)

Rom 8,21: For det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

gammel bokEn av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik: "Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklin, lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling. Men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt, men en gang komme ut i nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen."

kirke med lynavlederDet skulle ikke forundre om tryggheten i denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Benjamin Franklin som oppfant lynavlederen. Slike finnes montert i f.eks. mange kirketårn. Det er en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladningen først denne stangen øverst på kirketårnet og suser i bakken derfra, mens alt og alle i kirken og de nærmeste husene går fri.

lynnedslagDen troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid: En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verden hang der som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder av volt, klar til å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne verre enn døden. Det er at Guds vredes lyn skulle sende oss ut i det store fravær av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss. Ut dit som vi ønsket, når vi aldri ville ha med ham å gjøre mens vi levde: Guds totale fravær. Der finnes intet godt.

Jesu lynavledingMen i stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn Offerlammet. Han fungerte som en lynavleder som berget alle som i troen på ham søkte ly under hans kors. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også vi til sist komme ut i "et nytt og herligere opplag" en dag.

Jesus har gjennomlevd og seiret over alle redsler som kan true livet til et menneske. Han ønsker nemlig å hjelpe alle dem som søker Ham, til å mestre både liv og død. Han er like i nærheten av alle som søker hjelp hos ham: Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: "I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende."(Jes 57,15) Da mannen fra Nasaret vant over døden, sprengte han alle stengsler rundt dem som vil ha med Ham å gjøre. Han kan og vil hjelpe akkurat deg gjennom det som truer og skremmer like til du står frelst hjemme i Himmelen, sammen med Ham.

Jes. 53,6: Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.

 

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.