BønnehandBe så skal dere skal få

2 Krøn 7v14: Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Forfatter og bibelprofessor Harold Lindsell sa en gang: "Hvorfor forventer vi at Gud skal gjøre ting uten bønn, når Han har lovet å gjøre det hvis vi ber?"

Bibelen gir oss mange løfter knyttet til bønn:

Gud hører bønnUfattelig ting, Be -så få;Gode gaver; Enighet -så få; Be med tro -få; Tro at vi har fått det -få; Bare legg fram behovet; Helbredelse; Hjelp i rette tid; Gud hører oss;


Noen forutsetninger og begrensninger:

Guds vilje skal skje; Ikke be for å misbruke; bønn - etter Guds vilje.


Bønn gjør en forskjell. Det er "bønnens teori". Likevel kan vi noen ganger oppleve ikke få de svar vi forventer: Ba jeg rett og slett galt? Er det en bønnekode jeg ikke kan knekke? Ser vi på Bibelens ord om bønn i sin helhet, ser vi at løftene om bønnhørelse på den ene siden står sammen med en annen avgjørende side. Hvert av våre ønsker er altså ikke automatisk Guds vilje. "Ikke alle våre ønsker oppfyller Gud, men alle sine ønsker." (Dietrich Bonhoeffer)

Nå sier seg selv at Gud, som vår gode Far ønsker å gjøre gode ting for sine barn. Men han ønsker vi skal vise vår avhengighet til Ham, og at vi må bli ydmyke nok til å ta imot. Gud gir ikke alt vi ønsker oss. Han elsker oss altfor mye og er altfor vis til det. Hvis vi ber om noe som Han ser ikke er bra for oss, vil Han gjøre noe som er bedre. Hans vilje er god.

Be til Gud ofteNoen er også i den situasjon at de famler i bønn og ikke har ord. Ånden kommer spesielt da til hjelp. Å be selvsikkert og stolt, er å be galt. Det mennesket som er bøyd, har allerede Gud hos seg.

Gud har lovet at det vil komme en morgen etter prøvelsens natt. Det vil normalt ligge atskillig kamp før et menneske når til en slik avklaring. Det er troens høyeste kunst å ta alt av Guds hånd. Den som har nådd så langt, har gjennomlevd bønnens høyskole.

Gud har gitt sine løfter. Gud gir svar i sin time. Gud gir det som gagner sine barn best. Dermed blir det en viktig konklusjon å forsøke den vei Martin Luther anviste: "Vi skal be uten å gi bønnhørelsen navn. Og så prøve være åpne for Guds svar."

Så er det et poeng at det er ikke galt å gå i rette med Gud, eller bli vred på ham for den saks skyld. Vi husker både Job og Jeremia gikk kraftig i rette med Gud. Det skjedde ikke i frekkhet, men i fortvilelse. Det er bedre å gi vreden rom enn å hykle en falsk fromhet.

hjerne baserte følelserStudier av bønnens påvirkning på psyken, viser at isselappen i hjernen aktiveres betydelig under meditasjon eller bønn. Aktivitet her har en rekke positive virkninger på mennesket*, bl.a. økt hukommelse. Dessuten produseres færre stresshormoner, som igjen rduserer blodtrykk, regulerer blodsukker og styrker immunforsvaret. Faste, som praktiseres av muslimer, jøder og delvis kristne, har helt spesifikke helsegevinster, som kan bidra til å styrke hjernens evne til å tenke klart.

Mennesker som lærer seg å be sammen, enten de er par eller enkeltkristne som møtes, tar imot Guds invitasjon om å be. Ved å be sammen viser vi at vi ønsker Hans nærvær og Hans kraft. Gjennom bønn kan han forandre holdninger og atferd hos oss. Gud er kjærlighet, og Han kan lære oss hvordan vi kan elske hverandre. "Be og dere skal få!"

mann i bønnBønn: Herre, så mange ganger du inviterer oss til å be- til å kommunisere med deg, universets Herre! Jeg er takknemlig for din rettledning og din kjærlighet. Hjelp oss ta tid til å be sammen, måtte vi komme med frimodighet fram for Deg, og måtte bønnene våre føre oss nærmere hverandre og nærmere Deg!

Mer om helbredelse ved bønn.

Sal 115v3: Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han.

* Psykiater Andrew Newburg i 'How God changes your brain'.

 

Nedskrevet og tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund