Arven

rart moebel(fra Varige Verdier; 14.jan; A.Kvalbein)

Det er mange slags rare ting vi kan arve: rare møbler, verdifulle bøker, kostbare malerier etc. Når den eldre generasjon dør ut og det kommer til arveoppgjør, er de aller fleste om seg og for seg. De passer på sin del av arven. Dermed er vel ikke arven en verdi som er i fare for å forsvinne?

himmelens portJo, for det er én verdifull arv som mange tenker smått om: Det er den arven Gud gjerne vil skjenke til ale som tror på Jesus Kristus: "til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere." (1. Pet. 1,4) Denne arven blir omtalt en rekke ganger, og vi griper ikke med egen fornuft hva den innebærer. Derfor ber apostelen om dette.

Det spesielle med en arv er at den nesten alltid er ufortjent. En ung mann som det står om i Bibelen, trodde han kunne gjøre seg fortjent til arven og spurte hva han skulle gjøre for å få evig liv (Matt. 19.16ff.) Han måtte lære å ha en tom hånd og motta den gratisgaven som arven er. Jesus sier om dommens dag at kongen skal gi sin arv til folk som ikke vet de har gjort noe for å fortjene det. De arvet det evige riket, som en fri og god gave fra Gud, de som hadde vist barmhjertighet: For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen (Jak 2,13). Dette skjedde sier Paulus så: vi ved hans nåde skulle stå rettferdige for Gud og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp (Tit 3,7).

fortapte soenn vender hjemEn mann hadde falt dypt i et elendig liv, og så fortalte han på et møte hvordan alt var blitt nytt. Han hadde gått rundt på gatene i New York et helt år og tigget om penger. En dag rørte han ved skulderen til en mann og sa: "Gode venn, har du en skilling å gi meg?" Mannen snudde seg. Det var faren til tiggeren! "En skilling?" sa han. Jeg har lett etter deg i atten år. Alt jeg eier er ditt!" Gutten var arving. Han fikk alt, selv om han ikke hadde fortjent det. Han var arving på grunn av slektskap.

Vær sikker på at du er Guds barn. Da er du også arving! Arven er en verdi vi ikke må miste." Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket han har lovet dem som elsker ham?" (Jak. 2,5)

 

 

Nedskrevet av Asbjørn E. Lund