Amatør - av rette slaget

(Fra Varig glede 22.-23.august; Geir H. Johannesen)

Amatør

Fil. 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

Amatør i super-GHva ville skjedd om jeg skulle stille opp i den alpine verdens-cupen? Det hender jeg ser det for meg. Jeg står klar med alderens pondus og turski fra 1970.

Et mindre komisk, men tilsvarende håpløst prosjekt har jeg når jeg vil stille opp på Guds arena, i Den Helliges nærhet. Sal 15,1 En Davids - salme. Herre,..hvem får bo på ditt hellige fjell?" spør salmedikteren i Salme 15, og svaret er: "Den som gjør rett og er hel i sin ferd og ærlig i tanke og tale som ikke bruker sin tunge til sladder, ikke gjør ondt mot sin neste og ikke vanærer sin frende, " (v2-3).

 

del i forsoningsverketJeg ser meg stille opp der på det hellige fjell, i startbua for super-G, med grått hår og en ryggsekk full av gamle synder.

Da oppdager jeg plutselig at det er en som har kjørt løpet i mitt navn. For Bibelen forteller at Kristus har stilt opp for oss, og at vi skal få være i Ham.

Jesu triumfVære i Kristus. Dette merkelige uttrykket betyr at vi får være inkludert i Jesu prikkfrie liv. Jeg med alle mine feil får være i hans forsoningsverk. Jeg med min formsvikt for evigheten får dele hans triumf i den mest krevende av alle styrkeprøver: Livets løp.

 

- av rette slaget

I begravelsen ble det skrytt mye av avdøde. Han var en samfunnsstøtte, og ble sendt avgårde mot Perleporten under stående applaus så å si. Da kirketjeneren kom inn i sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet. "Han var visst av rette slaget, han der!" sa han.

fariseer og tollerJeg glemmer aldri den ironiske oppgittheten hans. Det er nemlig så altfor sant: Noen ser ut til å være av rette slaget, og så antar folk flest at det er slike Vår Herre vil ha.

Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseeren som takket Gud fordi han ikke var som andre mennesker generelt, og spesielt ikke som den usle tolleren nede ved tempeldøra. Han som sto der nede og ba om nåde, var ikke av rette slaget.

Men Gud tenker ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det. Enten han fattet det eller ikke.

Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du skulle føle at du ikke er av rette slaget. For Herren sier mellom alle linjene i Skriften: "Søker du meg for å få nåde, da er du av rette slaget, samme hva du selv føler!"

Luk. 18,14: Jeg sier dere: "Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt."