Åpenhet og Åndsfylde

(fra Varige Verdier 30.-31.des; A. Kvalbein)

Åpenhet

joharis vinduDen erfarne legen Paul Tournier skildret en gang menneskene på denne måten: "Hver og en gjemmer seg så godt han kan bak sitt eget panser." For den ene består panseret av gåtefull og ugjennomtrengelig taushet. En annen forblir utilgjengelig bak lettflytende prat. Eller også gjemmer en seg bak lærdom, sitater..teorier..fordommer, banaliteter, moraliserende eller nedlatende råd." Ja, vi er visst mestere i å gjemme oss. Men her fins en verdi vi ikke må miste: åpenhet.

Åpenhet, nærhet, vennskap, trygghet, tillit - et knippe av positive ord og vendinger vi alle lengter etter. Sangeren Benny Anderson uttrykker denne lengselen slik: " Skill deg fra mørket og ta ditt parti. Du er det lys du kan sprede. Vis meg ditt ansikt, før alt er forbi. Da er vi begge til stede!" Vis meg ditt ansikt. Du er et lys. Ikke gjem deg bak alt det andre. Da kan åpenheten føre til at vi blir venner.

Noen er avvisende overfor deg, fordi de føler at du først avviser dem. Noen kan se på deg som en fiende, fordi de føler at du er fiendtlig innstilt overfor dem. I omtalen av Joharis vindu anbefales flg: "En kombinasjon med egen åpenhet og tydelighet, og samtidig fokus på å være lyttende og iakttakende medvirker til at arenaen for åpenhet vokser, og de andre vinduene blir mindre."

rive ned murerDermed kan en sunn og positiv åpenhet ta bort misforståelser og rive ned murer. Hvorfor gjemmer vi oss? Er vi redde for å bli sårbare? Hvordan da? Jo, hvis jeg er åpen så viser jeg også de svake sidene mine. Dem kan noen komme til å utnytte. De kan gi grunnlag for å forakte meg. Derfor gjemmer jeg meg og unngår den åpenheten som skaper trygget, vennskap og tillit.

Det fins naturligvis en trampende åpenhet. Den som sier rett ut hva han tenker, er modig, men blir fort venneløs. Noen snakker rett fra levra, men den gode åpenheten kommer fra et sted litt høyere opp, fra hjertet. Åpenhet og oppriktighet fra et velmenende hjerte er selve kjærlighetens grunnprinsipp. Mens det hemmelighetsfulle putter kjærligheten i et kjøleskap.kjaerlighet i hjertet

Apostelen Paulus streifer i en kort setning den dype sammenhengen mellom åpenhet og hjertelag. Menigheten i Korint var noe av en prøvelse for apostelen. Det var en flokk av kristne han ikke rådde helt med. Men hva satte han inn? Hør hva han skriver: "Vi har talt åpent til dere korintere! Vårt hjerte har utvidet seg!" Han skrev åpent om det beste han visste, om det som kunne bli til hjelp. Og da fikk han et stort hjertelag for dem. På den bakgrunnen oppmuntret han dem til å utvide sine hjerter, i åpenhet, trygghet og tillit. Ja, i en annen sammenheng skrev han: " Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds Ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss.." Vi legger sannheten åpent fram. Ikke noe juks, triks eller manipulering. Oppriktig, åpen sårbarhet. For Gud er vi sårbare. Han kjenner hele oss, også det vi selv ikke kjenner. Han har lagt sannheten åpent fram for oss. Jesus sa: "Jeg har talt åpent og fritt til alle." Kanskje også vi kan være mer åpne for hverandre?

- Åndsfylde

hjerte fylt av Aanden1. Kor. 6,19: "Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv."

I London er det en liten kirke som heter Westminster Chapel. Den ble berømt fordi den i mange år hadde en fast predikant som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv og høydepunktet av sin tjeneste, stilte han tilhørerne sine et spørsmål: "Har du opplevd Åndens fylde i ditt liv?" Jeg vet at dere som hører er reformerte, ikke pinsevenner eller karismatikere. Og dermed vil de fleste si: "Jeg fikk Ånden i dåpen eller i omvendelsen." Vel, i så fall har jeg et par andre spørsmål til dere: "Hvordan ytrer så Ånden seg hos dere eller hvilke endringer har den frembragt i ditt liv ? Er ikke problemet at gaven er gitt, men at vi ikke har gitt Åndens fylde plass og råderom i livet vårt?"

En kristen har fått Guds og Kristi Ånd, og jo mer Ånden får plass til å virke, jo mer hverdagskristendom vil vise seg i praksis. Ånden er en person som enten er der eller ikke er der, han kan ikke deles opp. Spørsmålet er: "Hvor mye plass har han i livet mitt?" Apostelen oppmuntret de kristne i Efesos til å bli fylt av Ånden. Dette henger sammen: Kristi kjærlighet i våre liv og Åndens fylde i våre liv.

Apostelen sa også: " Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus." (Fil 3,12-14)

La oss være villige til å gi avkall på noe av oss selv og vårt, for at Guds Ånd kan få mer rom i oss!

 

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund