Teistisk evolusjon

I forsøk på å forene evolusjonsteori med skapelsestankegang, dukker begreper som ‘teleologisk evolusjon’ eller ‘evolusjonær kreasjonisme’ opp.

Hva nytt tilfører egentlig slike filosofiske grep, og er man sikker på at det en prøver å forene med ortodoks kristen tro med, virkelig holder mål?

Stoffet her er smakebiter fra boka 'Theistic Evolution' - a Scientific, Philosophical and Theological critique

 

 

/Teistisk evolusjon/t-index.php

5spm -om felles avstamning
Bakgrunn for metodologisk naturlisme
Berettigelse av metodologisk naturalisme
Bevis for menneskelig egenart -Del I
Bevis for menneskelig egenart -Del II
Embryologi utfordringer
Embryologi utfordringer.pdf
En alternativ populasjonsgenetisk modell-kap16
Feilaktig sentraldogme-makroevolusjon
Hvor mutasjoner feiler -del I
Hvor mutasjoner feiler -del II
Hvor mutasjoner feiler
ID ikke et et gud-i-hullene argument
Inkompatibilitet om skapelsen-del I
Inkompatibilitet om skapelsen-del II
Innledning StC-Meyer
Konformitetspress og bias i vitenskap
Kristne doktriner blir underminert
Manglende overganger-kap14
Om felles avstamning
Opprinnelse til moral
Skriftsyn-om skapelsen
Teistisk evolusjon saumfart
Teistisk evolusjon underminerer Bibelsk lare-del1
Teistisk evolusjon underminerer Bibelsk lare-del2