Kristendommen gir et grunnlag for menneskelig fornuft, moral, hensikt og mening.

 

Den er også basert på historiske begivenheter som kan etterprøves.

Innholdet er fra kurs i Trosforsvar -som på grunnleggende vis går mot et materialistisk synspunkt:

--ved å hevde at vi ikke kan stole på noe man kommer fram til ut fra disse

 

/Power-Points

Biologi-Filosofi.pdf
Filosofi-bilder.pdf
Gud og det ondes problem.pdf
Gud rettferdig og kjaerlig.pdf
Leksjon12-Not-Faith.pdf
Om skriftene og Jesus.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-1.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-2.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-3.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-4.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-5.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-6.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-7.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-8.pdf
Unnskyldninger-om-opprinnelsen.pdf