Kristendommen gir et grunnlag for menneskelig fornuft, moral, hensikt og mening.

 

Den er også basert på historiske begivenheter som kan etterprøves.

Innholdet er fra kurs i Trosforsvar -som på grunnleggende vis går mot et materialistisk livssyn:

--ved å hevde at vi ikke kan stole på noe man kommer fram til ut fra dette

(Kurs bygger på boka: 'Stealing from God' -anbefales)

 

/Power-Points

Biologi-Filosofi.pdf
Filosofi-bilder.pdf
Gud og det ondes problem.pdf
Gud rettferdig og kjaerlig.pdf
Kors eller selvrealisering.pdf
Kritikk av profan humanisme.pdf
Kritikk av profan humanisme.pdf.pptx
Leksjon12-Not-Faith.pdf
Loven om ikke-selvmotsigelse.pdf
Moral og fornuft.pdf
Om skriftene og Jesus.pdf
SF-Gud-Det onde-kp7.pdf
SF-Gud-Info-kp4.pdf
SF-Gud-Innl-kp1.pdf
SF-Gud-Intensjon-kp5.pdf
SF-Gud-Kausalitet-kp2.pdf
SF-Gud-Moral-kp6.pdf
SF-Gud-Tro-Fornuft-kp3.pdf
SF-Gud-Vitenskap-kp8.pdf
Unnskyldninger-om-opprinnelsen.pdf
Vaar modenhet-fellesskapets vekst.pdf.pdf
Virkeligheten og Gud.pdf