Joh.16,14: Han skal herliggjøre meg(Jesus), for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.