Åp.2v29: Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!