Pinse

Pinse eller pentekoste betyr 50. Pinsedagen kommer 50 dager etter påske.

I GT var pinsen en innhøstingshøytid, en takke- og gledesfest. Jødene bar fram denne "førstegrøden" av avlingen i sin pinse.

 

I NT leser vi at Jesus døper den troende med Den Hellige Ånd. Alle de som var samlet i Jerusalem på pinsedagen, fikk høre evangeliet og ble satt på valg. Apg 2. De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker (Ap.gj. 2,41). Disse folkene kom fra 16 land og regioner, v.9-11. På pinsedagen ble alle disse "førstegrøden" i Guds menighet. Mange av dem tok evangeliet med tilbake til hjemlandet. Et av disse folkene kalles "partere". De kom fra Turkmenistan, sier granskere.


LITT TILBAKESYN - Menneskeheten hadde mistet enheten da Herren forvirret dem under byggingen av Babels tårn. Tårnprosjektet synes å være motivert av frykt. De måttte gjøre noe for å ikke bli spredt utover. Motivet var å sikre og bevare enheten. Men Herren steg ned og forvirret dem. De skjønte ikke hverandres språk lenger. Babel betyr "forvirring", og fra Babel ble menneskeheten spredt utover hele jorden.


PÅ PINSEFESTENS DAG ble alle de troende fylt med Den Hellige Ånd. Stormlyden fra himmelen skapte både undring og forvirring: Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne (Apg 2,4). De tilreisende ble storlig forundret over å kunne høre om Guds store gjerninger på eget språk. Babels forvirring var opphevet. En ny tid i frelses-historien. Peter forklarte dem hva de måtte gjøre fra nå av:  "Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave".


DEN FØRSTE MENIGHET begynte å feire pinsen i takknemlighet for Den Hellige Ånds gave. De første kristne anså hele pentekoste-perioden fra påske til pinse(7 uker +1dag) som en sammenhengende lang festperiode. Det finnes vitnesbyrd om dette fra år 150 e.Kr. De jublet over at Jesus hadde stått opp. De gledet seg over at Han hadde gitt Åndens gave til sin menighet. Pentekoste-perioden var for dem et forvarsel om himmelrikets glede- og fredstid. Blikket var rettet framover.


PERSPEKTIV FOR GUDS FOLK - Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender (Apgj. 1v8).


Ønsker dere en velsignet og gledelig pinsefeiring!

Kilde: brev fra misjonærvenn* (*navn må holdes skjult)