Guds kalender

(Fra Varig glede 27 og 29.nov; Geir H. Johannesen)

Bare ruiner igjenNår helbredelsen uteblir, kan man fort bli bitter. Og når det går opp for oss hvor mye lidelse det er i verden, kan tvilen fort for alvor komme krypende. Da er det viktig for meg å ta frem Guds kalender. Når Han setter sin dagsorden, regner Han nemlig med evigheten.

Hvis livet her var det eneste, var Gud en hensynsløs despot, en hjerteløs og urettferdig tyrann, som lot uskyldige lide og ugjerningsmenn velte seg i luksus. Men Guds timeplan rekker lenger enn livet her, det er korset i Colosseum et mektig vitnesbyrd om:

I mer enn to hundre år var Colosseum i Roma åsted for vanvittige blodbad. Gladiatorer drepte hverandre, det ble kjempet ekte slag med hundrevis av falne. Dødsdømte ble revet i stykker av ville dyr. Og talløse kristne led martyrdøden på grunn av sin tro på Jesus. Nå er golvet på arenaen vekk. Bare en smal bro fører turistene over. Dermed kan man se rett ned i labyrinten av ganger under arenaen. Der var fangene innesperret og villdyrene sto klare i bur.

Kors ColosseumMen oppe på tribunen står det nå et kors. Et fire meter høyt metallkors rager opp rett foran det som en gang var den keiserlige losjen. En gang så den dødsdømte opp på den nådeløse dommeren der. Den som ser opp dit nå, ser tegnet til den nådefulle Frelseren. En gang var stedet viet til dem som brukte makten sin til å undertrykke, lemleste og drepe. Nå er det viet til Ham som brukte makten sin til å frigjøre, helbrede og gi nytt liv. Slik vitner korset i Colosseum: Til slutt skal Kristi kjærlighet lyse mot oss over ruinene av all ondskap og alle tyranners makt.

ny himmel og ny jordGuds agenda for oss mennesker var å lide med oss og for oss - og med det sone for all verdens ondskap. Guds agenda var og er å framskaffe et evig liv der all sykdom er leget, all smerte tatt bort, og all urett veid opp- for alle som tror på Menneskesønnen. Kanskje vil jeg ikke være frisk hele veien i denne verden. Men én dag, når Jesu gjenkomst står på Guds timeplan og livets lys stråler over en nyskapt jord, da skal også vi få oppleve å være både friske og frie!

1. Tess 4,16-18: For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!