3 = 1?

(Fritt etter: Ta imot 14.juni, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

Ef. 2,18: Gjennom ham (Jesus) har både vi og dere adgang til Far i én Ånd.

Vi kristne sier vi tror på en treenig Gud, som er én og likevel tre. Vi tilber én Gud, som møter oss som tre personer: Far, Sønn og Hellig Ånd. På et av de store kirkemøtene hvor treenigheten ble diskutert, var vers som omhandler treenigheten sentrale.

Dette har mange mye moro med. De synes vi har liten sans for matematikk. Er 1=3 ? Ethvert barn vet at det ikke stemmer. De synes vi kaster fornuft på båten når vi tror på noe slikt. Det er kanskje ikke så merkelig, siden det er vanskelig å forstå.

Våre venner jødene, muslimene og Jehovas Vitner, synes til og med at vi er Gudsbespottere. De sier til oss kristne at enten får dere si at det er én Gud, eller løpe linen ut og si at det er tre guder. Se til å få bestemt dere!

Men kristendom har aldri vært matematikk, og takk for det vil mange si. For å ta et banalt eksempel på hvordan vi opplever ting, kan vi ta en lokal bank. Den er gjerne med i en større bankkjede. Om jeg går inn i en lokal bank i Kristiansand, og ordner med kontoen min. Neste dag kan jeg sette inn penger i en bank i samme kjede f.eks i Oslo, før jeg hever pengene et helt annet sted i en bank i samme kjede. Har jeg da vært i én og samme bank, eller i tre banker. Begge deler er jo riktig. Det var tre forskjellige banker ved at det var tre selvstendige avdelinger, som befant seg på ulike steder. Men samtidig var jeg i én og samme store konsern-bank. Slik vi mennesker kan få til noe som samtidig er én og flere, så har ikke Gud heller noe problem med det samme.

 

Noen har også brukt andre menneskelige bilder, som f.eks i forbindelse med H2O. H2O framtrer i tre ulike former: vann, damp og is. Det er samme innholdet, men det fremstår på ulike måter ved ulike betingelser.

Da har jeg full tillit til at Han som har oppfunnet alt som finnes, lett kan besørge at Han selv kan fremtre i tre ulike personer: Far, Sønn og Ånd. Men det er likevel bare én Gud. Det er klare begrensninger ved menneskelige bilder og tanke. Gud vil alltid være større enn vi kan fatte. Spørsmålet blir om vi vil akseptere en Gud som er større enn oss selv? Da kan Han også ordne det slik at vi gjennom Jesus - i en Ånd har adgang til vår himmelske Far.

 

2 Kor 13,13: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

 

Nedskrevet av Asbjørn Lund.