Rødt- for blod og pinse

(Fritt etter: Ta imot 31.mai, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

Apg. 2,37: Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?"

ild og blodPinsefargen er den røde fargen. Det er i seg selv en forkynnelse av pinsens budskap: Rødt er fargen for ild og blod. På pinsedag kom Den Hellige Ånd som tunger av ild på apostlenes hoder. Samtidig ble evangeliet om Jesus til en brann i blodet deres, en brann som antente tre tusen nye hjerter. Derfor er pinsefargen kirkens tause preken om at Guds kjærlighet ble ilden som gikk apostlene i blodet.

Det forelå nemlig et problem etter Jesu død og oppstandelse. Det var dette: Hvordan nå fram til hjerter verden over med budskapet om hva Jesus har gjort, så folk tar imot det?

Det var greit nok den gang, å sende apostlene av sted. Men sannsynligheten for at noen ville tro på det de sa, var nokså liten. De kom med fortellingen om en mann som ble henrettet, men som de påsto var oppstått fra de døde. Med et sånt budskap, ville de menneskelig talt ikke nå særlig langt. Det var altså om de gikk av sted med budskapet i egen kraft, uten drivkraften fra Himmelen.

Brann i Guds hjerteDet visste Gud. Derfor feirer vi pinse hvert år, fordi Gud ikke gav seg med Jesu verk før Han hadde sendt Den Hellige Ånd.

Vi feirer intet mindre enn at det går an å tro på Jesus. For ingen ville trodd historien om Jesus, om ikke himmelen selv ved Helligånden tente gnisten i hjertet deres.

Den røde fargen forteller om blodet som Jesus strøk ut vårt gjeldsbrev med. Den forteller om brannen i Guds hjerte etter å frelse oss. Den forteller om Helligåndens ild, som gikk apostlene i blodet. Den forteller at i ditt eget blod er troens gnist tent, av den samme Hellige Ånd.

Det er sagt: - Ikke tenk på hvor mye nytte du gjør. Tenk: - Hvem tilhører du? Er det deg selv eller Gud?

Joh. 6,63: "Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv."

 

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund

 

..