Talsmenn hos oss og i himmelen

Ånden som talsmann-hos oss

(Fritt etter: Ta imot, av G.H.Johannesen, Lunde forlag))

Joh. 14,16-17: Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Når navnet "Den Hellige Ånd" lød for de første kristnes ører, fremkalte ordet "ånd" minst tre bilder inni dem: Først så hadde de vinden, det vil si det vinden gjorde. Den bøyde gress og grener og fylte seil. For det greske ordet for ånd (pnevma) betyr det samme som "luft/vind".
Deretter så de åndepustet, det at brystet hevet og senket seg, og beviste at man var i live.
Og først og fremst så de det usynlige inni noen: Tanker og vilje, kjærlighet og godhet. Alle personlighetens usynlige drivkrefter.

Så hvis vi skal analysere hva som rørte seg inni de første kristne, når de tenkte på Den Hellige Ånd, får vi omtrent dette:
Helligånden er for det første alle Faderens og Sønnens usynlige, indre drivkrefter. Det er for det andre han som lar oss merke at Gud lever i oss. For det tredje er det Guds milde, usynlige bris som får seilene til å fylles i kristenlivet vårt, og skaper kjærlighet, glede, fred, helbredelse og bønnesvar.

Om ikke språket vårt lar oss se så mye, så kan vi i alle fall erfare det når Helligånden virker mellom oss. Du kan merke det når landskapet i deg og omkring deg forandres av Guds kjærlige og spill levende nærvær, når du ber.

Visst kan ikke Gud oppfylle alt vi ber om. Ingen av oss har oversikten hvordan det ville virke inn på samspillet mellom oss, om alle bønnemner ble oppfylt. Men problemet er vel mye oftere at bønnene uteblir, enn at Gud sier nei. Så be frimodig at vi kan erfare Faderens og Sønnens kraft og kjærlighet gjennom Helligånden. Han lar oss også merke om menigheten vokser, styrket ved Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd er selve livgiveren: Det er Guds skapende og livgivende krefter som er blitt den indre drivkraften i våre liv. Jesu fravær åpnet for Åndens nærvær. Det handler om den gode Gud som vil det beste for sine barn.

"Talsmann" (gresk: parakletos) var et ord med mange fasetter på grunnspråket. Når de første kristne hørte dette ordet, åpnet det seg samtidig mange scenarier inni dem:
Først så de advokaten som kom for å forsvare dem. Det å være en kristen er ingen lett sak i denne verden. Men dere skal bare være vitner. Det er Den Hellige Ånd som skal være sakfører og gå i rette med verden, og gi vitnene mot og veltalenhet.
I scenario nr. 2 så de hjelperen som kom løpende med verktøykassa for å hjelpe dem med noe vanskelig. -Værsågod, hørte de Herren si. Her har dere vennen som kommer med redskapene for å holde forholdet til Gud i orden: dåp og nattverd, bønn og Guds Ord.
Deretter så de trøsteren: Han eller hun som kom til de sørgende for å gråte med dem og sette mot i dem.
I et fjerde scenario så de gledessprederen: Den smilende lystenneren, som pekte på alt man hadde å glede seg over.
I det femte så de veilederen/læreren, vennen som var såpass til venn at han også kunne si noen alvorsord når man var i ferd med å gjøre noe dumt. -Her, sier Herren, er en kjentmann på veien. Han kan hviske dere i øret: "det er rett, og vil gi velsignelse" eller "dette er galt, og det ødelegger deg." Jesus omtaler her også en annen viktig side ved Ånden, han er hos oss! Videre møter vi Ånden som læreren, som aldri blir trett av å minne om det som allerede er sagt. Å, som vi trenger det, glemsomme som vi er.

Helligånden innvier oss først og fremst til lydighet mot Guds vilje.Visst er Åndens frukt også glede og fred. Men freden i Den Hellige Ånd blir aldri tomt føleri. Og framfor alt er freden i Den Hellige Ånd, aldri en fred med synden.

Alt dette betød Talsmann på gresk. Vi ser i NT at denne talsmann er identisk med Den Hellige Ånd. Det er altså Gud selv, gjennom Den Hellige Ånd som disiplene fikk løfte om. Og det er dette som er alle troendes virkelighet i dag. Derfor er Jesu ord om Talsmannen liksom en pinsebukett med fem liljer til oss kristne: Gratulerer med at dere den første kristne pinse fikk: en advokat, en hjelper, en trøster, gledesspreder og veileder.

Joh.16,13: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Jesus vår talsmann-i himmelen

1. Joh. 2v1-2: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

(fritt etter Varige verdier; 29.okt., Asbjørn Kvalbein)

I Bibelen blir både Jesus og Den Hellige Ånd omtalt som talsmenn hos Gud på vegne av oss mennesker. Videre skal sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, vitne om Jesus. Talsmannen Den Hellige Ånd, skal lære oss hvor stor talsmannen Jesus Kristus er. Ja, her er i sannhet verdier som ikke må bli borte på veien.

Det er stadig noe nytt å lære om Jesus. Og det vi har lært, trenger vi å få utdypet og konkretisert. Å ha en talsmann er en stor verdi, som vi ikke må miste. Å ha Jesus som talsmann er en så stor verdi at vi knapt kan fatte det! Det er særlig apostelen Johannes som har beskrevet Jesus som talsmann. I det første brevet sitt skriver Johannes om Talsmannen. Ordene Johannes skrev, er ment å styrke oss for at vi ikke skal synde. Men skulle vi falle, så har Gud stilt en forsvaradvokat til vår disposisjon. Talsmannen ber ikke bare om at vi blir behandlet på mildest mulig måte. Han kan vise til at han selv tok straffen for alle våre synder, da han ble et sonoffer på korset. Derfor er han den fullkomne talsmann og forsvarsadvokat, som med full rett kan kreve frifinnelse. I en eldre finsk oversettelse, står det om Jesus at han er "ansvareren" overfor Faderen. Talsmannen tar ansvaret!

Da en afrikamisjonær skulle finne et ord å oversette talsmann til språket han arbeidet med, brukte han først ord for en mors omsorg for sitt barn. Men under et rettsmøte fikk han høre om en person hvis oppgave det var å "interessere seg for hele folket og stå sammen med dem når de var i vansker." Dette ordet (nsenga-mukwashi) brukte han så for talsmann.

En talsmann er altså en hjelper. Han er den gode vennen som kommer springende for å tre støttende til, når noe er vanskelig. Han er vår gode støttekontakt når livet snører seg til. En talsmann er også en trøster, som gråter med dem som gråter. I tillegg er han en veileder, som sier både sanne og tydelige veiledningsord når det trengs. Dette er store og viktige funksjoner.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund