Bli fylt av Ånden

(fritt etter Varige verdier; 30.des, Asbjørn Kvalbein)

1. Kor. 6,19: "Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv."

I London er det en liten kirke som heter Westminster Chapel. Stedet ble berømt fordi der gjennom mange år var en fast predikant, som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og en tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv, og noen vil si på høydepunktet av hans tjeneste-stilte han tilhørerne et spørsmål. Han sa: "I dag vil jeg snakke om Den Hellige Ånd. Du kan kalle det hva du vil, men jeg vil gjerne vite: Har du opplevd Åndens fylde i livet ditt?"

Jeg vet at dere som hører er opplært i reformert teologi (-ikke er karismatikere eller pinsevenner). Men det er ikke bra nok. Jeg vet hva dere vil svare på spørsmålet mitt, dere vil si: "Vi fikk Ånden i dåpen, eller da vi omvendte oss." -Vel, sa Martin Lloyd-Jones, da har jeg et annet spørsmål: "Hvor har dere da gjort av ham?"

Spørsmålet er godt. For det er sant at alle gode og åndelige gaver er gitt i Kristus. Og den som tror, får alt godt med Ham. Problemet er altfor ofte at gaven er gitt, men vi har ikke gitt Ånden plass og råderom i livene våre! En kristen har fått Guds Ånd, og jo mer Ånden får virke, jo mer hverdagskristendom viser seg i praksis. Det å bli fylt av Ånden innebærer å være under Den Hellige Ånds innflytelse.

Hvem Ånden erNår vi peker på Åndsfylde som en verdi vi ikke må miste, har jeg dette perspektivet for øynene mine: "Ånden kan ikke deles opp. Han er en person, som er der eller ikke er der. Det avgjørende er: Hvor mye plass får han i livene våre? Det henger sammen med hvor mye annet vi gir rom. Har vi mange "gjester som ikke vil gå?" Herren Jesus har en gang før jaget uvelkomne gjester ut av tempelet. Han kan gjøre det igjen.

Apostelen Paulus oppmuntret de kristne i Efesos til å bli fylt av Ånden. Dette er noe som stadig må gjentas. Følelsene omkring dette, kan likevel variere: For noen mennesker kan det føles som en vedvarende prosess, for andre mer som en innvielse. Det er viktigere å følge Åndens veiledning enn å føle Ånden. Paulus vektla også at vi måtte kjenne Kristi kjærlighet, og at vi måtte bli fylt av hele Guds fylde. Dersom vi er vendt mot Gud, ønsker Han å fylle oss. Det kan imidlertid være begjær, menneskefrykt,stolthet og annen synd som blokkerer. Dette henger sammen: Kristi kjærlighet i våre liv og Åndens fylde i våre hjerter. Jesus ønsker å være både vår frelser og Herre.

Verdt å merke seg er også at når Ånden får virke, at Ånden og Ordet har samme effekt på oss kristne: at vi priser Gud for alt Han har gjort for oss. La oss jage etter å bli fylt av Jesu kjærlighet og Den Hellige Ånd. Da vil vi også bestå Guds test for oss, som viser om vi vil ha med Ham å gjøre. Den hellige Ånd virker mest markant og tydelig når vi trenger hans hjelp. Særlig når vi vitner, har vi løfte om Helligåndens hjelp.

Apg 4v31: Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.

 

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.