Oppdrag og utrustning

 

(Fritt etter: Ta imot 27.mai og Varig glede 1.Pinsedag, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

Ilden fallerApg. 2v1-4 (med fotnoter): Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.

Tidligere var jødiske konger og profeter blitt fylt av Ånden ved spesielle anledninger eller oppdrag. Men det var varslet at alle folkeslag skulle nyte godt av Guds frelse. Og det ble oppfylt, sammen med mange andre profetier om Jesus. Den første pinsen kom Ånden til dem som ble døpt, enten de var jøder eller ikke. Dette fikk som konsekvens kirkens initiering og fødsel. Dermed regner mange 1.Pinsedag, da Den Hellige Ånd falt som ildtunger på apostlene, som kirkens fødselsdag.

Jesus hadde sagt at disiplene skulle døpes i Den Hellige Ånd. Da ble Jesu fullbrakte verk, stadfestet av den tredje person i Guddommen. Det skjedde ved ild fra Himmelen- ikke for å tenne bursdagskake, men for at apostlene skulle bli døpt og fylt av Den Hellige Ånd. Den tidligere feige Simon(Siv), sto fram som den modige Kefas (klippen). Evangeliet ble forkynt med frimodighet, på et språk folk forsto. Som en følge av Peters åndsformidlede forkynnelse måtte folk ta stilling til evangeliet.

Om vi trekker parallellen til våre dager, så vet vi at heldigvis hører oppdrag og utrustning ofte sammen: På boreplattformene i Nordsjøen krever den tøffe hverdagen fri tilgang til verneklær og spesialredskaper. Slik var det også da Guds rike kom til jorden: Hvis ikke Helligånden hadde tent sin ild på Jesu venner, kan en tenke seg at det hele kunne løpt ut i intet. Under trykk av forfølgelse og uten annen inspirasjonskilde enn egen hukommelse, kunne de muligens ha slått seg til ro med at det måtte skyldes innbilning. Men Helligånden tente dem til å vitne.

Hvem er ÅndenAdressatene var ikke tilfeldige: De var jøder og proselytter,som kjente GT godt. De så at Jesus oppfylte profetiene og var Guds endegyldige offer, samt at pinsen var oppfyllelse av Joels profeti. Ånden kunne bruke Guds ord til å vekke samvittigheten. Disse kunne snart bringe videre det de hadde sett og hørt. De vendte hjem og kunne språket til sine omgivelser. Gud hadde tydeligvis lenge forberedt utbredelse av evangeliet, slik at det skulle spres og ikke stoppe i starten.

Også i våre dager kan vi oppleve at det er vanskelig å leve som kristen. Å leve slik Bibelen sier, vitne om Jesus med ord, og ikke minst med livet vårt - kan se skremmende ut når vi bare ser oppdraget. Men heldigvis har vi også tilgang til samme utrustning som apostlene fikk. Du som er døpt og tror på Jesus, har fått Den Hellige Ånd. Og når Helligånden er hos deg, har du i utgangspunktet alt du trenger. Han åpner Guds Ord for deg, knytter deg til Jesus, gir deg kraft og mer av samme slag.

vær ikke redd for en ny dag som kristen. Gled deg over at du har samme tilgang til kraft som apostlene hadde. Og den beste gave du kan gi jubilanten, kirken er å gi Helligånden rom i livet ditt. Så vil også endringer inntreffe.

Apg. 2v37-40: Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?" 38 Peter svarte dem: "Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. 39 For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på." 40 Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: "La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten."

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund