Påskevandring med Jesus

På ny går det mot påske: mellom askeonsdag og 1.Påskedag, regner man at det er 40 dager. Da ble ikke søndager regnet med, da disse ikke var fastedager. Om vi ikke faster så mye fysisk, går det likevel an å forberede oss på den kommende høytiden. La oss bruke tiden fram mot Påske til å fokusere på hvem Jesus er og hva Han gjorde for oss, nettopp i Påsken.

Fastetiden har to hovedmotiver: Jesu lidelse (pasjon) og den kristnes kamp (kamp- og seiersmotiv). Samtidig var og er fasten en botstid og en tid for ettertanke over hva det koster å følge Jesus. Livsfellesskap med Jesus er også lidelsesfellesskap med Ham. For disippelen, så vel som for Mesteren, går veien gjennom kamp til seier.

Å fokusere på Jesu lidelse, gir kraft til å bære egen motgang og få tilgang til velsignelser. Det gir oss innsikt og større utholdenhet, samt større nærhet til de som virkelig lider for Jesu navns skyld. Samfunnet med Jesus i hans vandring mot Jerusalem, bearbeider også hjertets jordsmonn, så vi blir beredt til å ta imot kraften i Jesu oppstandelse. Vær med på nedtellingen , så vil forhåpentlig både ventetiden, og vi kjennes rikere - når vi sammen når fram til den høytid der Jesus gir seg selv for oss alle.

Stykkene vil ta for seg utfordringer og utrustning vi har i etterfølgelse av Ham som kalte oss.

Spesielt vil vi være opptatt av å se på Hans eksempel, Han som er en soning for hele verdens synder

.Jesus i boennse vi gaar opp til Jerusalem

/Paaskevandringer - igjen til Paaske

14-Hva Aanden sier-18mars
15-Livets brod
16-Bli ikke motloes-16mars
17-Jona-tegnet
18-Saakornets undergang-14mars
19-Om Kors og slanger
20-Sunt midtpunkt-12mars
21-No turning back
22-Jesus holdt fokus-10mars
23-Sett ikke lit til mennesker
24-Fasthet-8mars
25-Prisen for god samvittighet
Lasarus staa opp!Jesus baerer korset

Antall besøk siden 17.mars 2018: 218