Matt. 16,24: Deretter sa Jesus til disiplene: "Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg" .