1.Joh2,2: Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.