usunt kostholdSunt midtpunkt

Sunt

(Fra Varig glede 22.mars, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

I Gibraltar traff jeg en skapning jeg kjente meg igjen i. I fjellsiden over byen satt en av stedets mange aper lent mot en parkert bil, og stappet i seg fra en pose potetgull. Han nøt livet med tilbakelent forakt både for turister og kostholdseksperter.

Jeg skjønner ham, også jeg synes snadder er godt. Men de fleste av oss innser at det ikke er videre klokt å kjøre i seg for mye av det. For å leve godt, må en ha sunn mat.

Det vil si, hva kroppen angår er alle og enhver enig, i hvert fall i teorien om dette. Vanskeligere blir det når vi kommer til sjelslivet. Også der vil vi gjerne være sunne og eie gode egenskaper som mot, vennlighet, trygghet, tålmodighet, trofasthet, sinnsro og håp. Men for å oppnå det, trengs godt kosthold også der.

kjaerlighets ordDerfor er det ikke særlig klokt å gasse seg utelukkende med filmer, musikk og ukeblader. Det blir å fore sjelen med potetgull-måltider.

Derimot har vi solid råkost i det apostlene forteller om Jesus og hans kjærlighet mot oss. Kanskje vibrerer det ikke sånn i tarmtottene, men det er atskillig sunnere enn å kopiere en potetgull-ape i Gibraltar.

Jer. 15,16: Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, AllhærsKopernikusGud.

-midtpunkt

(Fra Varig glede 24.mai, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

Da Kopernikus oppdaget at sola er midtpunktet for vårt nære univers, førte det til kaos i mange sine tanker. At jorda beveger seg omkring sola, og ikke omvendt, rev fundamentet vekk under tankebygningen som mange levde i.

Nå vet vi at det kaos Kopernikus utløste i mange hoder, ikke er for noe å regne mot det grenseløse virvar som hersket før ham. Etter den nye oppdagelsen begynte brikkene å falle på plass for astronomene - etter hvert. En lang rekke observasjoner som inntil da hadde vært ubegripelige, fikk plutselig mening.

 

Han holder verden i sin handNå påstår vi kristne at vi har oppdaget sentrum i det åndelige universet. I Jesus Kristus, den oppstandne Frelser, har vi møtt ham som all tilværelse er ordnet omkring.

En slik påstand fører til forvirring og forargelse for mange. Men også her er det mye å vinne på å etterprøve sannhetsgehalten i det.

For den som velger å satse på dette nye midtpunktet i sin tilværelse, vil oppdage at bitene faller på plass. I stedet for virvar og uvisshet, finner vi at fremtiden er i Guds hender og at Han legger "den daglige driften" av jordkloden i våre.

2. Kor 10,4-5: Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

 

Skrevet ned av Asbjørn Lund