Såkornets -undergang

Såkornet

(Fra Varig glede 30.mars, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

hvetekornets lovGode venner av oss opplevde at en drukningsulykke tok to døtre fra dem. Andre gode venner mistet nylig et lite barnebarn. De som prøver lage kristelig mening ut av slikt, opplever med rette å bli møtt av raseri. For det er ikke mening i det for dem som opplever det.

Like etter inntoget i Jerusalem trakk Jesus seg tilbake og begynte å snakke om hvetekornet - som dør for å gi liv til andre korn. Så døde han en tilsynelatende meningsløs død.

Tre dager etter sto han på nytt foran vennene sine. Han ba dem gå ut og fortelle at slik det gikk med ham, skal det gå med alle som hører ham til. De skal få oppleve hvetekornets lov: Å gå gjennom døden inn i livet.

Jesu blod paa GolgataJesus i doedsriketFremdeles er det onde meningsløst. Men hvis noen spør hvor Gud er når det hender, er svaret: Gud er ved det døde barnet, hos mødrene som gråter, i mistrøstigheten på kirkegården. Akkurat som han var nær i Marias gråt på Golgata med blodflekket jord og når Jesus sto opp fra de døde.

Han er der for å gi nytt liv i Kristus etter hvetekornets lov.

Joh. 12,23-24: Jesus svarte: "Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt."

 

- undergang

(Fra Varig glede Askeonsdag, av G.H.Johannesen, Lunde forlag)

Gregor den storeGregor den store (540-604) forsøkte å skape orden i det Bibelen sier om rett og galt. Han laget en liste over våre verste laster, og rangerte dem i denne rekkefølgen av stigende bedrøvelighet: begjær, fråtseri, grådighet, dovenskap, vrede, misunnelse og hovmod.

Det er ikke dumt å sjekke med ei slik liste i fastetida. For i vår tid er vestlig kultur ekstremt lite på vakt mot synd. Ikke minst er vaktholdet skrøpelig mot verstingen blant lastene: hovmodet.

Hovmod handler om å sette seg selv og sine egne vurderinger over det Gud har sagt. Det er på en måte alle synders mor. Det var denne lasten som skapte bruddet i Edens hage. Der valgte Adam og Eva å lytte til egne vurderinger og sette egne lyster - framfor Guds forordninger.

Lykte for min fot lys for min stiI våre dager har vi en gullalder for selvutvikling og egenkjærlighet. Og visst skal vi ta vare på oss selv. Du skal ikke la personlighet, tanker og følelser bli tråkket på.

Men hvis egenkjærligheten rendyrkes. slik at egne tanker og lyster overskygger hensynet til Guds Ord, er det hovmod. En god faste er å avstå fra å la selvutviklingen lede dit. Istedet kan vi be om ydmykhet overfor Guds vurderinger i Skriften.

Ordsp. 16v18-20: 18 Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall. 19 Bedre å være ydmyk med de fattige enn å dele bytte med de stolte. 20 Den som handler forstandig, skal finne det gode, salig er den som stoler på Herren.

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.