Jona-tegnet

Jona- tegnet

(Fritt etter IB T. Teglgaard; 9.aug)

Matt. 12,38-40: Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne se deg gjøre et tegn." 39 Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

Jesus helbreder jenteDet var noe komisk over kravet deres. De hadde allerede sett mange tegn. En mann av Davids slekt, født i Betlehem, oppvokst i Nasaret, står med ett fram og underviser på en måte aldri noen har opplevd før.

Hvor skulle hans forunderlige innsikt og evner komme fra, hvis ikke fra Gud? Han helbredet de syke, og ordet hans når dypt inn i folket. Allting passer med profetiene i det gamle testamentet. De vasset i tegn, hvorfor bad de om flere?

Kravet avslører noe allment menneskelig, nemlig at vi tror på det vi vil. Vi bøyer oss ikke nødvendigvis for fakta. "Og hva er for øvrig fakta." Kjent er vitsen om professoren som tretter med sin kone og hun sier: "Nå har jeg gjort meg opp en mening. Ikke prøv å forvirr meg med fakta.."

stov forhindrer synetHar du noen gang stått oppe ei natt og sett opp på stjernene? Hvis du får øye på en av stjernene som lyser svakest, hva skjer hvis du ser litt forbi den? Nå tenker vi ikke her på forurensing som gjør at alle stjerner lyser svakere enn de kunne, sett nede fra lavlandet. Vi er mer opptatt av mottakerapparatet. Øyets konstruksjon gjør at etter en tid faller den helt ut. Stjernen er der fortsatt, men du kan ikke se den. For øvrig skjer det også en filtrering av synsinntrykk i øyeeplet, slik at det som når frem til hjernen allerede er bearbeidet, og ikke dermed et uttrykk for hva som faktisk sees. Tilsvarende er det med luktesans, høresans og følesansen. Vi tror altså at vi opplever verden slik den er, men det har allerede skjedd en bearbeiding i det vi erkjenner verden. Det vi tror vi vet, stemmer dermed ikke nødvendigvis med virkeligheten.

Allikevel har de aller fleste stor tillit til sansene sine. Vi tror at hvis vi først har sett, hørt, luktet eller følt noe, så er det sant. Vi mener sansene er veien til den dypeste erkjennelse. Men stemmer det?

Jona og fiskenFariseerne og de skriftlærde ville ha tegn. De ville ha noe som kunne stimulere sansene deres. Men Jesus ville ikke gi dem det. For at de skulle forstå Jesus, måtte det noe helt annet til, nemlig tro. Ved troen, ved det underet som Gud kan skape i et menneske, ville de bli i stand til å erkjenne at Jesus er Guds Sønn, ikke ved hjelp av sansene.

Og allikevel lot Jesus dem få et tegn: Slik som Jona var i fiskens buk i tre dager, var også Jesus død og begravd i tre dager. Som Jona vendte tilbake igjen, sto Jesus opp fra de døde. Det er tegnet på at han én gang for alle har beseiret Satan og døden til befrielse for oss alle.

 

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.