Hva Ånden sier - til menigheten i Laodikea

(fra Ta imot 25.mai; G.H.Johannesen)

Åp. 3,15-18: "Jeg vet om dine gjerninger - du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier: "Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting." Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken." 18: Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.

Laodikea var den rikeste av byene i de første kristnes verden. Det var en innlandsby i nåværende vestre Tyrkia. Den lå på en liten høyde, med øyekontakt med de nærmeste naboens-ca 8 mil sørøst for Filadelfia.

På mange måter minnet byen om et moderne velstandssamfunn, berømt som den var for all sin handel og industri.

Her var et senter for omfattende bankvirksomhet. Veveriene i byen var særlig kjent for tilvirkning av svart ulltøy, av en glinsende svart ull fra en lokal sauerase, som ikke fins lenger.

OyesalveDet var også en utdanningsinstitusjon for leger i byen. Farmasøytisk industri var her også, og Laodikea var særlig kjent for sin spesielle øyesalve. Hele samfunnet bar preg av trygg velstand, ikke så ulikt vår nærmeste storby i våre dager.

Mot slutten av det første århundret henvender Herren seg til de kristne i denne byen. Med apostelen Johannes som talerør, ber han dem tenke gjennom hva det er, som gir et menneske sann rikdom!

Det er grunn til å tro at de kristne i Laodikea var blitt for glad i bankenes gull. I alle fall ber Herren dem kjøpe av Ham det gull, som de verken kan bli frastjålet eller dø bort ifra. Antagelig var de også blitt for motebevisste og opptatt av slikt som de glinsende ullstoffene. I alle fall ber Jesus dem kjøpe hvite klær av Ham, klær som aldri blir møllspist eller istykkerrevne. La det bli alvor!Og kanskje var de også mer opptatt av byens øyesalve og de andre apotekervarene, enn av Ham som gir både frelse og helse i evighet. I alle fall ber han dem skaffe seg salve til klarsyn hos Ham.

I dag skal vi også be om at ikke penger, klær og helsevern gjør vårt åndelige syn sløret. Vi skal be om ikke å gå i Laodikea menighetens felle. Vi skal be om å se klart at bare hos Jesus fins rikdom som varer for evig.

Åp. 3,19-20: Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.