Fra tvil..til tro

(fra andaktsboka IB, 10.-11.august; Thomas Teglgaard-Lunde forlag)

Fra tvil..

Matt. 14,29-31: "Kom!" sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: "Herre, berg meg!" Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: "Du lite troende - hvorfor tvilte du?"

Peter synkerHar du vært i Syden noengang, Tyrkia, Afrika etc? Har du i så fall lagt merke til hva som skjer når det blir kveld? Det kan sammenlignes med at en trykker på Off-knappen. På få sekunder blir det stummende mørkt. Det er hyggelig nok hvis du sitter på en hyggelig kafé med stearinlys og spiser lasagne. Men hvis det er storm og du befinner deg i en liten båt, så blir du redd..eller de fleste mennesker blir redde.

I fortellingen om Peter som tviler, er det allerede fortalt at Jesus har sendt disiplene sine ut i båten. Det er blitt kveld og stummende mørkt, og de er allerede langt fra land og kjemper mot bølgene og vinden. Da ser de plutselig Jesus komme gående på vannet. Peter spør straks om han får komme ut til Jesus, og det får han lov til. Han går ut av båten og til å begynne med går det helt fint. Se på meg, jeg går på vannet - skriv det ned. Men så kommer tvilen og ærlig talt, det er lett å forstå. Alle som har opplevd et stormvær på havet vet hvor skremmende det er. Det som begynte som noe fantastisk - å gå på vannet, blir til et mareritt. "Det vannet ser veldig mørkt, og kaldt er det også. Jeg kan merke kulda helt opp i nakken. Hva om jeg drukner?" tenker Peter. "Vil Jesus i det hele tatt se meg her i mørket?" Stormen raser omkring, vannet spruter opp i ansiktet hans og tankene går fra begeistring for Jesus til angst for bølgene og døden. Og da starter Peter å synke.

Dette er den umiddelbare historien om Peter, Jesus og bølgene. Men hvor ofte skjer ikke det samme for deg og meg? Vi ser på problemene i livet vårt, blir redde når stormen raser. Vi forferdes over verdens og ikke minst vår egen ondskap. Da er det fort å glemme å se på Jesus. Vi glemmer hvem det er som står like ved siden av oss, midt i stormen og det opprørte vannet. Og så synker vi, ned i de kalde bølgene.

Da Peter sank, ropte han: "Herre, berg meg!" Og Jesus rakte hånden ut og frelste Peter. Jeg vet ikke hva du tenker, men neste gang det er fare på ferde i mitt liv, vil jeg prøve gjøre det samme!

 

..til tro

Matt. 16,13-17: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: "Hvem sier folk at Menneskesønnen er?" De svarte: "Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene." "Og dere," spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn." Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen."

Salig er du!Kanskje historien over hadde satt seg i Peter: han ante at Jesus hadde makt over naturkrefter og at alt var mulig for Ham.

Når Jesus senere spør disiplene om folks mening om hvem han var kommer det fram flere ulike meninger, den gang som nå. En av profetene eller Johannes døperen, er blant oppfatningene folk har. Reinkarnasjonsteorier er ikke noe nytt for våre dager.. Både i Israel og resten av verden finnes det også i dag mange meninger om hvem Jesus er. En bedrager sier noen, han har aldri levd sier andre, et godt menneske eller en profet,sier andre. Han er bare Marias - ikke Allahs sønn sier muslimene...

Men du - ja, du som leser dette: Hvem mener du at Jesus er? Det er det store spørsmålet.

Peter hadde nok fundert siden episoden på sjøen i storm, som lett kunne blitt hans siste - om ikke Jesus hadde vært noe annet enn alle disse! "Du er Messias, den levende Guds Sønn", sier han. Og legg merke til hva Jesus sier: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen." Den erkjennelsen kan du ikke filosofere deg fram til. Du er helt avhengig av at Gud skjenker deg tro og tillit til Jesus.

Det viktigste her i livet er å ha del i denne viten: Jesus Kristus er Guds Sønn, vår frelser! Ikke noe er viktigere, ikke vår egen tilværelse, ikke fotball, dataspill eller hva det måtte være! Om vi vil bli salige, tilgitte for evig - så må underet til: Gud i himmelen må åpenbare for deg at Jesus Kristus er Guds Sønn. Du kan begynne med å prøve oppfylle Jesu løfte. Hvis du mener at du klarer oppfylle Guds vilje, så les Bergprekenen. Hvis ikke, kom til Ham som oppfylte all Guds vilje. Det kunne han bare fordi han er Guds Sønn, vår frelser!

Tror du det, er du frelst! Hvis ikke be i dag - at Gud må gjøre underet i deg!

 

Omsatt til .htm format ved Asbjørn E. Lund