Med- eller mot-gang?

hale paa grisenMotgang?

(Fritt etter Ta imot 11.april; G.H.Johannesen)

Jes. 38,17: Se, det som var så bittert, er blitt til fred for meg. Du har spart mitt liv, så jeg ikke går til grunne i graven. For alle mine synder har du kastet bak din rygg.

På Martin Luthers tid var det en populær selskapslek som het: "Sette halen på grisen". Den gikk ut på at man tegnet en gris, for eksempel på en husvegg. Halen tegnet en ikke, imidlertid. Den skulle deltagerne sette på, i form av en taustump. Oppgaven var å feste grisehalen der den skulle være, i blinde.

Denne selskapsleken brukte Luther som bilde på hvor umulig det er å prøve sette avsenderetikett på det som skjer i verden: "Dette er fra Gud" eller "dette er fra Gud aapenbarer Jesu verkden onde".

En kunne jo tenke seg at når mennesker har suksess og penger, samt er ved god helse, - så er det et bevis på at her har Guds godhet vært. Og motsatt: om noen er syk, fattig og foraktet, så kunne det bety at her har den onde vært. Men det er galt, sier Luther. For den ondes gjerning kan skjule seg i lykkens klær. På samme måte kan Guds gode gjerning være forkledd i en smerte. Derfor er det håpløst å finne Gud i det som hender. Det er som å gå med bind for øynene og prøve å sette hale på grisen.

Med-gang med JesusBare ett sted har den skjulte Gud lettet på tåken omkring seg, sier den gamle kirkefader: Det var på Golgata. I Kristi gjerning på Golgata viser Gud oss klart at det han er ute etter, er å frelse oss til det evige liv for Jesu skyld. På Golgata har Gud vist oss sitt ansikt.

Denne sannheten har holdt meg edru i lykkerusen, og tålig vel til mote selv når livet gikk på tverke. For den forteller at når jeg møter Jesus, da og bare da, er jeg sikker på at Gud har lagt sine evige armer omkring meg. Og da kan selv det bitre bli til fred for meg.

 

Med-gang?

Han bodde på et aldershjem i Hans Nielsen Hauges fødebygd. Om han ikke var i slekt med den store kristne høvdingen rent genetisk, var han en slektning i sjel og sinn. Et år hadde sykdommen herjet ekstra ille med ham. Ved nyttårstid, kom jeg forsiktig inn på det: "Du har hatt mye motgang dette året..?"

Jesus gaar med-Nei, svarte den andre, "jeg har hatt bare med-gang jeg! Og det regner jeg med å ha neste år også." Smilende forklarte han den perplekse presten hva han mente: "Jo, du skjønner jeg har virkelig med-gang jeg. For Jesus går med meg. Og han vil fortsette å gå med meg og aldri svikte!"

Jeg fikk en lekse jeg aldri vil glemme. For ingenting er så sant som dette: Når vi går med vår Frelser, har vi med-gang til evig tid!

Jes. 41,10: Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

 

 

Omsatt til .htm-format av Asbjørn Lund.