Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2. halvår 2017)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Origo1

Antibiotikaresistente bakterier
Ateisme og multivers
Behe-Design Revolusjon
DNA-In-Form-asjon
Dawkins dilemma
Dembski-oppdagelse av design-intervju
Design i fjerde dimensjon
Epigenetisk arv
Evolusjons-tilfeldige-innovasjoner
Feil i fagstoff -3 case studier
Felles avstamning eller felles design
Forskning og funksjonell sammenheng
Fortsatt manglende menneske-ape link
Hva er liv
Hvorfor Aristoteles og Aquinas
ID som testbar vitenskap
Informasjon basis
Intervju Dr Spetner
Ko-evolusjon-vs-tilfeldig-soek
Konvergent -navn til uvitenhet
Logistikk mareritt i kromosom-kontroller
Menneskelig matematisk evne
Menneskelig proteom
Multivers og vitenskap
Naturalistisk premiss og konklusjon
Nye egenskaper ved edderkopp-silke
Nye fossiler gir omskriving av historien
Om livets opprinnelse
Optimaliserte ribosomer
Ribosom vs biologi-undervisere
Samlestykke