Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2. halvår 2017)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Origo1

Antibiotikaresistente bakterier
Ateisme og multivers
Behe-Design Revolusjon
Brownsk om opprinnelsen
Bunnen opp -bunnen borte
DNA-In-Form-asjon
Dembski-oppdagelse av design-intervju
Design i fjerde dimensjon
Design- og teleonomi
Epigenetisk arv
Erkjennelse grunnleggende
Ett foerste menneskepar
Evolusjon av homeostase
Evolusjonaer innrommelse
Evolusjons-tilfeldige-innovasjoner
Feil i fagstoff -3 case studier
Felles avstamning eller felles design
Finjustering av universet
Forskning og funksjonell sammenheng
Fortsatt manglende menneske-ape link
Fra tom planet til sivilisasjon
Fri energi og livets opprinnelse
Hjerte-kar-systemet
Hunde-vrangforestillingen
Hva er liv
Hvorfor Aristoteles og Aquinas
ID som testbar vitenskap
IDs topp 6-1-Universets opprinnelse
IDs topp 6-2-Finjustering av universet
IDs topp 6-3-Opprinnelse til livets informasjon
IDs topp 6-4-Ikke-reduserbar kompleksitet
IDs topp 6-5-Dyrs opprinnelse
IDs topp 6-6-Menneskets opprinnelse
Inflasjons kosmologi
Informasjon basis
Intensjonalitet eller forskning
Internett av celler
Intervju Dr Spetner
Ko-evolusjon-vs-tilfeldig-soek
Konvergent -navn til uvitenhet
Logistikk mareritt i kromosom-kontroller
Menneskelig matematisk evne
Menneskelig proteom
Multivers og vitenskap
Nanomaskiner holder deg i gang
Naturalistisk premiss og konklusjon
Nye egenskaper ved edderkopp-silke
Nye flagell-utfordringer
Nye fossiler gir omskriving av historien
Om ateisme og moral
Om livets opprinnelse
Omskriving eller omtenking
Opprinnelig menneske-par
Opprinnelse til ikke-reduserbar kompleksitet
Opprinnelse til livets informasjon
Optimaliserte ribosomer
Ortodoks vitenskap
Plante mot darwinismen
Punktert likevekt - tilbake
Ribosom vs biologi-undervisere
Samlestykke
UmuligDarwinisme.pdf
Undersokelse -universell design-intuisjon
Vil roboter ta over verden