Med plantegalle gjendriver Wolf-Ekkehard Lönnig darwinismen
Granville Sewell; 13. oktober 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. kreditt: Plant galls, av De Sousa, V .; Couri, M. [ CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons.

Wolf-Ekkehard Lönnig, som studerte mutasjoner i 25 år som forsker ved Max Planck-instituttet for planteavlforskning i Koln, Tyskland, er nå pensjonert, men skriver fortsatt ofte om temaet darwinisme og intelligent design. Han er en av den gamle skolen forskerne som mener at bevis er viktig, selv når det gjelder spørsmål om biologisk opprinnelse.


Charles Darwin tilbød viden kjent følgende forslag til hvordan hans teori kunne forfalskes:
Hvis det kunne påvises at et komplekst organ eksisterte, som ikke kunne ha blitt dannet av mange, etterfølgende små endringer, ville min teori helt bryte ned.
Dr. Lönnig har gjentatte ganger tilbudt eksempler som utfordrer en gradvis forklaring. For eksempel, lytt til dette intervjuet -her; hvor han diskuterer kjøttetende planter, hvis kompliserte feller tydelig var ubrukelige til de var nesten perfekte. Hans diskusjon om akvatisk blærerot -her, begynner ca 8:30.


Men Darwin tilbød andre forslag til hvordan hans teori kunne forfalskes, hvorav én var som følger:
"Hvis det kunne bevises at en hvilken som helst del av strukturen til en hvilken som helst art var blitt dannet bare for en annen arts gode, ville det ødelegge min teori, for den kunne ikke ha blitt produsert gjennom naturlig utvalg.
Lönnig har nylig skrevet en artikkel, " Plant Galls and Evolution ", som forfalsker darwinismen på dette kriteriet også -her.


Den nye artikkelen er typisk for Lönnigs skrifter, med en overflod av detaljer og referanser. Når du lytter til hans podcast om kjøttetende planter, eller leser hans nye artikkel om plante-galle, foreslår jeg følgende øvelse: Prøv å forestille seg hypotetiske arter som ville forfalske Darwin, med hans egne kriterier, på en mer spektakulær måte.


Hvis du vil se mer av Lönnigs arbeid, inkludert hans skrifter på langhalsgiraffen, gå hit.

 

Tager: darwinisme; Darwin; evolusjon; Intelligent Design (ID); giraff.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund