Vitenskapsfilosof: Vitenskapsverden plaget av "Filtre, konformitet, trangsynthets-tenkning
David Klinghoffer; 19. oktober 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. Konformitet. Kreditt Foundry: via Pixabay.


Hvor ofte har vi hørt det utdaterte utsagnet om hvordan vitenskapen nyter friske idéer som velter tidligere avguder? Jo, vi blir fortalt at hvis det var noe av substans i teorien om intelligent design, ville en ung uortodoks forsker bare gjerne sette sitt merke ved å være den fyren som veltet over darwinismen til fordel for ID.


Denne kjente appellen til myten om profesjonelle forskere som gratis tenkere mottar et slag fra vitenskaps-filosof Adrian Currie, som skriver for Aeon -her. Currie er ikke noen vi hadde hørt om før, ikke en ID-proponent. Han prøver ikke å sette seg inn i Darwin-debatten. Men virkelig, hans franke skildring får en klokke til å ringe:
"I dag har forskere en tendens til å unngå "uortodoks" -merket. Hvis du har hengt ut i et laboratorium i det siste, vil du legge merke til at vitenskapelige forskere ofte er forferdelige skvaldrete. Å bli merket en "uavhengig", en "særing" eller "litt gal" kan innebære karriere-drap. Resultatet er hva filosofen Huw Price ved Universitetet i Cambridge kaller " omdømmefeller": Hvis et studieområde får en dårlig lukt ,en eim av det illegitime, vil ikke seriøse forskerne gå noen steder nær det.


Uortodokse som Newton, Buffon og Darwin opererte på en helt annen tid til vår egen. Det var alderen til "gentlemans lærde", der forskning ble etterstrebet av en rikmanns-klasse med tid til å slå ihjel. I dag oppfordres -her, moderne vitenskap imidlertid til samsvar . Som en start må du få en grad for å bli en forsker av en eller annen stripe. Du må også publisere, få fagfelle-vurdering, få penger fra en fonsreiser, og finne en jobb. Disse tingene former alle unge forskere: du lærer ikke bare riktig pipeteknikk, men også et slags disiplinært verdenssyn. Prosessen med kultur-tilvenning, er en del av hva filosofen og historikeren Thomas Kuhn kalte et "paradigme", et sett med verdier, praksis og grunnleggende begreper som forskere har til felles.


På toppen av denne standardiseringen, er karrierer i vitenskap nå ekstremt vanskelig å komme til. Det er mangel på jobber sammenlignet med antall søkere, og svært få høytstående og "store innflytelsesrike" tidsskrifter. Dette betyr at yrkesmessige beslutninger som forskere gjør, spesielt tidlig i karrieren, er høyrisiko-innsatser om hva som vil være fruktbart og føre til en anstendig karriere. Veien til akademisk berømmelse (og, for den saks skyld, akademisk middelmådighet) er fylt av strålende, lidenskapelige mennesker som bare gjorde dårlige beslutninger. I et slikt miljø er forskerne tvunget til å være konservative - med innsatsene satt så høyt, ta et veddemål på noe utrolig, du vet er sannsynlig å skade din karriere, er ikke et vinnende trekk.
Selvfølgelig bidrar alle disse filtrene til at vitenskapen vi leser om, er godt støttet og pålitelig, sammenlignet med Darwins dag. Det er mye bra i å dele et paradigme; det gjør kommunikasjonen enklere og hjelper kunnskap å samle seg ut fra en felles base. Men profesjonell trening innebærer også å lære å overbevise kolleger i ditt felt om at arbeidet ditt er legitimt, at det oppfyller deres ideer om hva de gode spørsmålene er og hvordan gode svar ser ut. Dette gjør vitenskapen mer produktiv, men mindre kreativ. Forespørsler kan bli trangsynte og kjedsommelige . Som et resultat er virkelig revolusjonerende forskning - domenet til det uortodokse - stadig vanskeligere å etterjage . [Kursiv lagt til.]

Bilde 2. Et stykke unna utgangspunktet?


Kanskje visste han ikke at noen lyttet, eller i det minste noen som ville tenke å vurdere denne oppriktige innrømmelsen i sammenheng med evolusjonskonkurransen.
Og husk, alt han snakket om "ryktefeller", "filtre", en følsomhet for "karriere drap" "dårlige lukter", et system satt opp for å "oppmuntre til samsvar" og sikre "konservativ", "trangsynt og ikke-dristig " tenkning - alt dette er sant når uortodoks -vitenskap som kan undersøkes eller bekjempes, ikke har noen filosofiske implikasjoner knyttet til seg.
I tilfellet ID er implikasjonene for virkelighetsbildet naturlig nok enormt. Så den institusjonelle konservatismen i naturvitenskapen kommer virkelig til å slå inn og motstå ny tenkning. Som vi vet den gjør.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund