Subcellulær kart over menneskelig proteom avslører "høyst kompleks arkitektur"
Cornelius Hunter; 26. juli 2017
Oversatt herfra.

 

Ny forskning -her, bruker antistoffer for å kartlegge de romlig-temporale plasseringene av 12 003 forskjellige proteiner i menneskelige celler. Resultatene er et annet eksempel på hvordan, som Bruce Alberts satte det i 1998 https://darwins-god.blogspot.no/2009/09/cellular-polarity.html, "Vi har alltid undervurdert celler."

Alberts forklarte hvordan celler engang naivt ble sett som noe av en tilfeldig affære, der molekyler "ble antatt å diffundere fritt, og tilfeldig kolliderende." Den nye undersøkelsen avslører "den meget komplekse arkitekturen til den menneskelige cellen" og legger mer detalj til faktumet at cellens arbeid langt fra er tilfeldig:
"Totalt 12 003 proteiner oppsport av 13 993 antistoffer ble klassifisert i ett eller flere av 30 cellulære avdelinger og understrukturer, som til sammen definerer proteomer fra 13 store organeller."

Bilde 1. Fra cellens forunderlige indre

Selv om evolusjonister "trodde cellen var så enkel" -her https://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070601072308.htm, viser denne undersøkelsen at "cellulær proteomet er kategorisert og rom-tid regulert i høy grad." Faktisk lokaliserer mer enn halvparten av disse 12 003 proteiner lokalisert i mer enn en avdeling samtidig. "Dette stemmer overens med det faktum at de fleste proteiner er i stand til å utføre flere funksjoner https://darwins-god.blogspot.no/2013/01/genes-code-for-many-layers-of.html , og er en annen indikator for høy kompleksitet:
Videre kan proteiner som hører til mer enn ett seksjon, ha kontekstspesifikke funksjoner, som øker proteinets funksjonalitet . Det faktum at proteiner "avspeiles" i forskjellige deler av cellen er nå godt akseptert. ... Jo mer komplekst et system er, desto større er antall deler som må opprettholdes på sitt rette sted, og jo mindre toleranse for feil; Derfor er det nødvendig med en høy grad av regulering og kontroll .

Faktisk er graden av regulering og kontroll som kreves for dette systemet ikke bare enorm, men i strid med evolusjonære forventninger.

Tager: Celle; Evolusjonsteori; Forskning; Intelligent design; Proteiner.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Bilde 2. Menneskelig proteom -kan fåes som gratis poster