Fra øde planet til sivilisasjon - Fire enkle trinn
Granville Sewell ; 27. juli, 2017

Oversatt herfra.

Bilde 1. Sivilisasjon

I videoen "Hvorfor Evolusjon er annerledes" -her, trekker jeg (Sewell) fram det enkle poenget at for at du ikke skal tro på Intelligent Design (ID) må du tro at de fire fundamentale, uintelligente kreftene i fysikken alene (tyngdekraften, den elektromagnetiske kraft og de sterke og svake kjernekreftene) kunne ha omorganisert de grunnleggende partiklene i fysikk til leksikon og vitenskapstekster, datamaskiner og fly og Apple iPhone. Jeg (Sewell) viser at denne troen kommer i strid med de mer generelle setningene i termodynamikkens andre lov, selv om Jorden er et åpent system.

Hvorvidt den har noe å gjøre med den andre loven eller ikke, kan jeg ikke forestille meg noe i hele vitenskapen som er tydeligere og åpenbar enn at ikke-intelligente krefter alene ikke kan produsere slike ting som Apple iPhone. Likevel er ikke materialister imponert. De tror de kan forklare hvordan unintelligente krefter alene kunne produsere datamaskiner og fly. I videoen skisserer jeg de fire trinnene i materialistenes forklaring på hvordan avanserte sivilisasjoner kan oppstå spontant på ufruktbare planeter uten design:

1. For tre eller fire milliarder år siden ble det dannet ved ren tilfeldighet en samling av atomer, som kunne duplisere seg selv.

2. Disse komplekse samlinger av atomer var i stand til å bevare sine komplekse strukturer og sende dem videre til sine etterkommere, generasjon etter generasjon.

3. Over en lengre periode resulterte akkumuleringen av dupliseringsfeil i flere og flere forseggjorte samlinger av atomer.

4. Til slutt tillot noe som kalles "intelligens" noen av disse samlingene av atomer å konstruere bygninger og datamaskiner og fly, og skrive leksikon og vitenskapstekster.

Bilde 2. 10 usannsynlige steg

Det første trinnet er livets opprinnelse: selv de fleste materialister vil innrømme at dette er et svært vanskelig problem som ennå ikke er løst av vitenskapen. Når det gjelder fjerde trinn, kan vi føle at vi "forstår" hvordan mennesker designer og bygger datamaskiner og fly, fordi vi ser det skje og kanskje selv gjør slike ting selv. Men å se noe skje og forstå hvordan det skjer er to svært forskjellige ting, og igjen tror jeg at selv de fleste materialister vil være enige i at vitenskapen ennå ikke kan forklare menneskelig bevissthet eller intelligens i form av uintelligente krefter alene.

Darwinister hevder at det tredje trinnet er godt forstått av vitenskapen, det naturlige utvalg har organisert disse dupliseringsfeilene til høyere dyr og intelligente mennesker. Den andre delen av videoen bestrider dette kravet, og hevder at det vi ser i fossilregisteret - store hull hvor nye hovedfunksjoner dukker opp- faktisk ser ut som hvordan menneskelig teknologi, for eksempel programvare eller biler, "utvikler seg" gjennom testing og forbedringer.


Når jeg påpeker, som jeg gjør i den andre delen av videoen, de slående likhetene mellom utviklingen av livet og utviklingen av menneskelig teknologi som bilen, har noen mennesker svart ved å si at selvfølgelig kan ikke biler utvikle seg som dyr, fordi de ikke kan reproducere, så det er ingen "variasjoner" for naturlig utvalg å jobbe med. Faktisk er det faktum at naturlig utvalg ikke kan fungere på biler irrelevant til hovedpunktet i denne sammenligningen, det er ganske enkelt at likheter mellom "typer" (av biler eller dyr) ikke viser fravær av design.

Men selv om det er irrelevant for Sewells hovedpunkt, la oss se på argumentet om at evolusjonen er lettere å forklare om det er reproduksjon, fordi det bringer oss til det andre trinnet i materialistenes forklaring. At det tredje trinnet virker overfladisk troverdig (inntil vi ser nærmere på det) avhenger helt av det andre trinnet, at levende ting er i stand til å reprodusere, at "disse komplekse samlinger av atomer er i stand til å bevare sine komplekse strukturer og sende dem videre til sine etterkommere, generasjon etter generasjon."

Bilde 3. 'Selv-replikerende maskin'


Reproduksjon er den mest grunnleggende egenskapen ved livet. Vi ser det skje overalt, så vi kan føle det er ikke noe mysterium i reproduksjon. Men igjen, å se noe skje og forklare hvordan det skjer, er naturligvis to veldig forskjellige ting. Er det virkelig sant at hvis bilene var i stand til å føde andre biler, det vil si hvis de kunne reprodusere seg nesten perfekt (kopiene selv beholde evnen til å reprodusere seg selv), med sporadiske mindre feil - så ville det gjøre utviklingen av biler lettere å forklare uten design, enn hvis enkelte biler opplevde små endringer eller forbedringer direkte, gjennom rust eller krasj eller andre naturlige årsaker?

 


Vi er så vant til å se dyr gjør nesten perfekte kopier av seg selv at vi avviser dette som bare en annen "naturlig" prosess. Men hvis vi faktisk så biler som inneholdt bilbyggende fabrikker inni seg selv, med evnen til å bygge nye biler - ikke bare normale nye biler, men nye biler som inneholdt bilbyggende fabrikker - ville vi kanskje innse hvilken forbløffende prosess reproduksjon egentlig er, og vi kan konkludere med at dette faktisk ville gjøre bilutvikling enda mer fantastisk og enda vanskeligere å forklare uten design.

Bilde 4. Hull i beviskjede


Matematikere er opplært til å verdsette enkelhet. Når vi har et klart, enkelt bevis på et teorem og et langt komplisert motargument som involverer kontroversielle og uprøvde påstander, aksepterer vi det klare, enkle beviset, og vi vet at det må være feil i motargumentet selv før vi finner dem. Argumentet her for intelligent design kunne ikke være enklere eller klarere: uintelligente krefter av fysikk alene kan ikke omorganisere atomer til datamaskiner og fly og Apple iPhone. Og motargumentet består av fire trinn, der hver av dem - for å si det sjenerøst - er fullt av tvilsomme og ikke-beviste påstander. Q.E.D.

Referanser:

 

Tager: darwinisme; evolusjon; Intelligent Design; fossiler; liv; materialisme; naturlig seleksjon.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund