Evolusjonsteoretiker erkjenner: Evolusjonsteorien "unngår i stor grad" de største spørsmålene om biologisk opprinnelse
Oversatt fra Evolution news; 28. august 2017


Bilde 1. Leopard kreditt: Charlesjsharp (eget arbeid, fra Sharp Photography) [ CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons.


På forrige novembers møte i Royal Society, "Nye trender i evolusjonær biologi," ga den fremtredende østerrikske evolusjonsteoretikeren Gerd B. Müller den første presentasjonen. .. det var et ødeleggende slag for alle som ønsker å tro at i de store spørsmål om biologisk opprinnelse, har den ortodokse evolusjonsteorien alt klart. I stedet pekte Müller på gapende "forklarings-underskudd" i teorien. Nå tilbyr Royal Societys journal 'Interface Focus' en spesialutgave -her; ved å samle artikler, basert på foredrag fra konferansen.


La oss se hva Dr. Müller har å si i en artikkel med tittelen " Hvorfor en utvidet evolusjonær syntese er nødvendig -her." En venn fremhever følgende avsnitt, med egen vektlegging lagt til.
"Som det fremgår av de listede prinsippene, er den nåværende evolusjonsteorien overveiende orientert mot en genetisk forklaring på variasjon, og bortsett fra noen mindre semantiske modifikasjoner, har ikke dette endret seg de siste syv eller åtte årtier. Uansett hva som sies om å ta hensyn til andre faktorer enn de tradisjonelt aksepterte, finner vi at teorien, som presentert i gjeldende tidsskrifter, konsentrerer seg om et begrenset sett med evolusjonære forklaringer, og ekskluderer de fleste blant de nevnte forklarende målene ovenfor. Teorien virker bra med hensyn til problemene den konsentrerer seg om, og gir testbare og rikelig bekreftede spådommer om dynamikken i genetisk variasjon i utviklende populasjoner, på gradvis variasjon og tilpasning av fenotype egenskaper, og på visse genetiske egenskaper ved artsdannelse. Hvis forklaringen ville stoppe her, ville det ikke eksistert noen kontrovers. Men det har blitt vanlig i evolusjonsbiologi å ta populasjons-genetikk som den foretrukne type forklaring på alle evolusjonære fenomener, og dermed benekte det faktum at ikke alle forutsigelser kan bekreftes på den ene side, under alle omstendigheter, og på den andre siden er et vell av evolusjonære fenomener fortsatt utelukket. For eksempel unngår teorien i stor grad spørsmålet om hvordan de komplekse formene av organisme-struktur, fysiologi, utvikling eller oppførsel - hvis variasjon den beskriver - faktisk oppstår i evolusjonen, og den forsyner heller ikke tilstrekkelige mekanismer for å inkludere faktorer som ikke er en del av populasjonsgenetiske rammebetingelser, slik som utviklings-, systemteoretiske, økologiske eller kulturelle påvirkninger.


Æh hva? .. Les det igjen. Müller sier at "den nåværende evolusjonsteorien ... i stor grad unngår spørsmålet om hvordan de komplekse organiseringene av organisme-struktur, fysiologi, utvikling eller oppførsel ... faktisk oppstår i evolusjonen." Men hvordan ting "faktisk oppstår" er akkurat det folk flest tenker på når de tenker på "evolusjon".
Sier vår venn, se Michael Behe i 'The Edge of Evolution', hvor Dr. Behe spør: "Det store spørsmålet er imidlertid ikke: "Hvem vil overleve, den mer eller mindre egnede?" Det store spørsmålet er: "Hvordan blir organismer mer egnet?" "Müller innrømmer at konvensjonell evolusjonstanking "i stor grad unngår" dette "store spørsmålet." Selv om det uttrykkes i forsiktige termer, er det en anklagende dom.

Bilde 2. Opprinnelse til arter?

Her er noen andre perlser fra artikkelen (understreking tillagt):
"Et økende antall publikasjoner argumenterer for en større revisjon eller til og med en erstatning av standard evolusjonsteori [2-14], noe som indikerer at dette ikke kan avvises som en minoritetssyn, men heller er en utbredt følelse både blant forskere og filosofer."

Det kunne ha dukket opp i et arbeid fra en intelligent design (ID) talsmann. Men vent, det blir enda bedre:
"Faktisk har et voksende antall utfordringer til den klassiske utviklingsmodellen kommet fram de siste årene, som fra evolusjonær utviklingsbiologi [16], epigenetikk [17], fysiologi [18], genomforskning [19], økologi [20], plastisitets-undersøkelser [21], populasjonsgenetikk [22], regulatorisk utvikling [23], nettverkstilnærminger [14], nyhetsforskning [24], adferdsbiologi [12], mikrobiologi [7] og systembiologi [25], videre støttet av argumenter fra kultur [26] og samfunnsvitenskapene [27], samt ved filosofiske behandlinger [28-31]. Ingen av disse motargumentene er uvitenskapelige, alle hviler fast på evolusjonære prinsipper, og alle er støttet av vesentlig empirisk bevis."
"Utfordringer til den klassiske modellen" er "utbredt" og "ingen ... er uvitenskapelige." Wow - arkiver den for fremtidig referanse.

Bilde 3. Oversikt -forkjell


Mer:
"Noen ganger er disse utfordringene møtt med dogmatisk fiendtlighet, og avviser enhver kritikk av den tradisjonelle teori-bygningen som tåpelig [32], men oftere argumenterer forsvarerne av den tradisjonelle oppfatningen at "alt er bra" med dagens evolusjonsteori, som ser som å ha "samutviklet' seg i lag med metodologiske og empiriske fremskritt som allerede mottar sin fortjeneste i dagens evolusjonærbiologi [33]. Men det gjentatt understrekede faktum at nyskapende evolusjonære mekanismer er nevnt i visse tidligere eller nyere skrifter, betyr ikke at den formelle strukturen av evolusjonsteorien er blitt tilpasset dem."
Ortodokse darwinister i "Alt er bra"-skolen møter utfordringer med "dogmatisk fiendtlighet"? Jepp. Vi var klar over det.

Her fjerner han forestillingen, en virkelig tåpelig ekstrapolering, at mikroevolusjonære forandringer kan forklare makroevolusjonære trender:
"En mer subtil versjon av dette-har-blitt-sagt-før-argumentet som brukes til å avlede eventuelle utfordringer mot den mottatte synet, er å trekke problemet inn i den uendelige mikro-mot-makroevolusjonen debatten. Mens "mikroevolusjon" betraktes som den kontinuerlige forandringen av allelle-frekvenser innenfor en art eller populasjon [109], slår det dårlig definerte makroevolusjonsbegrepet [36] sammen spørsmålet om artsdannelse og opprinnelsen til høyere taksonomisk grupper, med såkalt "større fenotypiske endringer"eller nye konstruksjonsformer. Vanligvis blir en kortvarig bekreftelse av problemet med opprinnelsen til fenotypiske tegn raskt en diskusjon av populasjonsgenetiske argumenter om artsdannelse, ofte knyttet til det baksnakkede 'punktert likevekts-begrepet' [9], for endelig å avvise enhver nødvendighet for teori-endring. Problemet med fenotypisk kompleksitet blir således (u)-elegant omgått. Uvegerlig blir det konkludert med at mikroevolusjonære mekanismer er koherent med makroevolusjonære fenomener [36], selv om dette ikke har noe å gjøre med strukturen og spådommene til EES. Det virkelige problemet er at den genetiske evolusjonen alene har blitt funnet utilstrekkelig for en tilstrekkelig årsakssammenheng til alle former for fenotypisk kompleksitet, ikke bare for noe vagt betegnet 'makroevolusjon'. Derfor tjener bare mikro-makro skillet til å skjule de viktige emnene som kommer fra dagens utfordringer til standard teori. Det bør ikke brukes i diskusjonen om EES, som sjelden gjør noen hentydninger til makroevolusjon, selv om det noen ganger er tvunget til å gjøre det."

Dette er en stor konsesjon på vegne av et viktig område i evolusjonsteoriens verden. Det er en solid 'blåveis' til "Alt er bra" flokken. Hvem vil fortelle media? Hvem forteller darwinist-propagandister? Hvem vil fortelle biologistudentene, i videregående skole eller høyskole, som blir holdt i uvitenhet av rigid darwinistisk pedagogikk?


Evolusjonsteorien har bare "styrker" og ingen "svakheter", sier du? Darwinistisk teori er like fast etablert som "tyngdekraften, heliosentrisitetog jordens runde form" her? Virkelig? Hvordan kan noen på noe vis, hevde så mye, gitt denne klare uttalelsen, ikke fra noen ID-advokat eller Darwin skeptiker, ikke fra en såkalt "kreasjonist", men fra en sentral figur i evolusjonær forskning, som uttrykker seg i en journal publisert av Royal Society, som en gang ble ledet av Isaac Newton?
For på dette stadiet å opprettholde at "Alt er bra" med evolusjonsteorien må en være i en alvorlig fornektelses-tilstand.

Tager: evolusjon; Intelligent design; Isac Newton; Michael Behe; The Edgde of Evolution

Bilde 4. Lider av fornektelses-tilstand

Referanser:

1. Einstein A. 1916 Ernst Mach. Physikalische Zeitschrift 17, 101– 104.

2. Kutschera U, Niklas K. 2004 The modern theory of biological evolution: an expanded synthesis. Naturwissenschaften 91, 255 – 276. (doi:10.1007/ s00114-004-0515-y)

3. Jablonka E, Lamb MJ. 2006 Evolution in four dimensions. Cambridge, MA: MIT Press.

4. Mu¨ller GB. 2007 Evo-devo: extending the evolutionary synthesis. Nat. Rev. Genet. 8, 943– 949. (doi:10.1038/nrg2219)

5. Pigliucci M. 2007 Do we need an extended evolutionary synthesis? Evolution 61, 2743 – 2749. (doi:10.1111/j.1558-5646.2007.00246.x)

6. Koonin EV. 2009 The origin at 150: is a new evolutionary synthesis in sight? Trends Genet. 25, 473– 475. (doi:10.1016/j.tig.2009.09.007)

7. Woese CR, Goldenfeld N. 2009 How the microbial world saved evolution from the scylla of molecular biology and the charybdis of the modern synthesis. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 73, 14 – 21. (doi:10.1128/ MMBR.00002-09)

8. Pigliucci M, Mu¨ller GB. 2010 Elements of an extended evolutionary synthesis. In Evolution—the extended synthesis (eds M Pigliucci, GB Mu¨ller). Cambridge, MA: MIT Press.

9. Danchin E, Charmantier A, Champagne FA, Mesoudi A, Pujol B, Blanchet S. 2011 Beyond DNA: integrating inclusive inheritance into an extended theory of evolution. Nat. Rev. Genet. 12, 475– 486. (doi:10.1038/nrg3028)

10. Metz JAJH. 2011 Thoughts on the geometry of meso-evolution: collecting mathematical elements for a post-modern synthesis. In The Mathematics of Darwin’s legacy (eds FACC Chalub, JF Rodrigues). Basel: Birkhauser.

Bilde 5. Nok et eks -ironisk

11. Shapiro JA. 2011 Evolution. Upper Saddle River, NJ: FT Press.

12. Bateson P. 2014 New thinking about biological evolution. Biol. J. Linn. Soc. 112, 268– 275. (doi:10. 1111/bij.12125)

13. Laland K, Uller T, Feldman M, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J. 2014 Does evolutionary theory need a rethink? Yes, urgently. Nature 514, 161– 164.

See https://www.nature. com/news/does-evolutionary-theory-need-arethink-1.16080#/yes.

14. Laubichler MD, Renn J. 2015 Extended evolution: a conceptual framework for integrating regulatory networks and niche construction. J. Exp. Zool. B Mol. Dev. Evol. 324, 565 – 577. (doi:10.1002/jez.b.22631)

15. Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J. 2015 The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and predictions. Proc. R. Soc. B 282, 20151019. (doi:10.1098/rspb.2015.1019)

16. Laubichler MD. 2010 Evolutionary developmental biology offers a significant challenge to Neo-Darwinian paradigm. In Contemporary debates in philosophy of biology (eds FJ Ayala, R Arp), pp. 199–212. Hoboken.

17. Jablonka E, Raz G. 2009 Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution. Q. Rev. Biol. 84, 131 – 176. (doi:10.1086/ 598822)

18. Noble D. 2013 Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology. Exp. Physiol. 98, 1235– 1243. (doi:10.1113/expphysiol.2012. 071134)

19. Shapiro JA. 2005 A 21st century view of evolution: genome system architecture, repetitive DNA, and natural genetic engineering. Gene 345, 91 – 100. (doi:10.1016/j.gene.2004.11.020)

20. Laland KN, Odling-Smee FJ, Feldman MW. 1999 Evolutionary consequences of niche construction and their implications for ecology. Proc. Natl Acad. Sci. USA 96, 10 242– 10 247. (doi:10.1073/pnas.96. 18.10242)

21. West-Eberhard MJ. 2003 Developmental plasticity and evolution. Oxford, UK: Oxford University Press.

Bilde 6. Digitalisert gen-nettverk

22. Lynch M. 2007 The frailty of adaptive hypotheses for the origins of organismal complexity. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104(Suppl. 1), 8597 – 8604. (doi:10. 1073/pnas.0702207104)

23. Niklas KJ, Bondos SE, Dunker AK, Newman SA. 2015 Rethinking gene regulatory networks in light of alternative splicing, intrinsically disordered protein domains, and post-translational modifications. Front. Cell Dev. Biol. 3, 8. (doi:10.3389/fcell.2015. 00008)

24. Peterson T, Mu¨ller GB. 2016 Phenotypic novelty in evo-devo: the distinction between continuous and discontinuous variation and its importance in rsfs.royalsocietypublishing.org

Interface Focus 7: 20170015 9 Downloaded from http://rsfs.royalsocietypublishing.org/ on August 30, 2017 evolutionary theory. Evol. Biol. 43, 314– 335. (doi:10.1007/s11692-016-9372-9)

25. Noble D. 2010 Biophysics and systems biology. Phil. Trans. R. Soc. A 368, 1125– 1139. (doi:10.1098/rsta. 2009.0245)

26. Zeder MA, Kuijt I, Chatters JC. 2009 Evolutionary biology and the emergence of agriculture: the value of co-opted models of evolution in the study of culture change. In Macroevolution in human prehistory (ed AM Prentiss), pp. 157– 210. New York, NY: Springer.

27. Blute M. 2014 Modes of variation and their implications for an extended evolutionary synthesis. In Handbook on evolution and society toward an evolutionary social science (eds JH Turner, R Machalek, A Maryanski). Abingdon, UK: Routledge.

28. Brooks DR. 2011 The extended synthesis: the law of the conditions of existence. Evol. Educ. Outreach 4, 254– 261. (doi:10.1007/s12052-011-0328-3)

Bilde 7. Epigenetikk- utfordring for ren genstyrt utvikling

29. Morange M. 2011 What will result from the interaction between functional and evolutionary biology? Stud. Hist. Philos. Sci. C 42, 69– 74. (doi:10.1016/j.shpsc.2010.11.010)

30. Depew DJ. 2011 Adaptation as process: the future of Darwinism and the legacy of Theodosius Dobzhansky. Stud. Hist. Philos. Sci. C 42, 89 – 98. (doi:10.1016/j.shpsc.2010.11.006)

31. Pievani T. 2016 How to rethink evolutionary theory: a plurality of evolutionary patterns. Evol. Biol. 43, 446– 455. (doi:10.1007/s11692-015-9338-3)

32. Whitfield J. 2008 Biological theory: postmodern evolution? Nature 455, 281– 284. (doi:10.1038/ 455281a)

33. Wray GA, Hoekstra HE, Futuyma DJ, Lensky RE, Mackay TFC, Schluter D, Strassmann JE. 2014 Does evolutionary theory need a rethink? No, all is well. Nature 514, 161 – 164. See https://www.nature. com/news/does-evolutionary-theory-need-arethink-1.16080#/noalliswell.

34. Delisle RG. 2011 What was really synthesized during the evolutionary synthesis? A historiographic proposal. Stud. Hist. Philos. Sci. C 42, 50 – 59. (doi:10.1016/j.shpsc.2010.11.005)

35. Beatty J. 1986 The synthesis and the synthetic theory. In Integrating scientific disciplines, pp. 125– 135. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 36. Futuyma DJ. 2015 Can modern evolutionary theory explain macroevolution? In Macroevolution (eds E Serelli, N Gontier), pp. 29 – 85. Cham, Switzerland: Springer.

37. Futuyma DJ. 2013 Evolution. 3rd edn. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc. 38. Darwin C. 1859 On the origin of species by means of natural selection, or preservation of favoured races in the struggle for life. London, UK: Murray.

39. Huxley L. 2011 Life and letters of Thomas H. Huxley. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

109. Craig LR. 2010 The so-called extended synthesis and population genetics. Biol. Theory 5, 117– 123. (doi:10.1162/BIOT_a_00035)

 

Ovesettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund