I 'Purpose and Desire' argumenterer Scott Turner at:

-Erkjennelse er grunnleggende for livet
Brian Miller; 25. oktober 2017


Bilde 1. Maur med blandlus kreditt: viamoi [ CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons.


Oversatt herfra.

I en tidligere artikkel beskrev Ann Gauger hvordan J. Scott Turner identifiserte homeostase som grunnprinsipp -her; som definerer livet i sin nye bok: Purpose and Desire: What Makes Something “Alive” and Why Modern Darwinism Has Failed to Explain It. Homeostase representerer standhaftighet av form-livets drivende tendens til å opprettholde seg i en tilstand av dynamisk ulikhet med omverdenen. Som et eksempel opprettholdes de interne forholdene til en hvilken som helst organisme fra en enkel celle til et komplekst dyr innenfor tett kontrollerte områder av slike faktorer som temperatur, pH og konsentrasjoner av essensielle kjemikalier. Homeostase må fortsette selv under dramatisk varierende ytre forhold, ellers dør organismen og dekomponerer tilbake til enkle kjemikalier. Dagens artikkel vil fokusere på hva Turner beskriver som baksiden av homeostase, som er erkjennelse.


Turner ser erkjennelse som en viktig del av livet, og det fører til hensikt. Han definerer ikke disse konseptene i den betydning å tenke på hva man ønsker å gjøre på ferie. I stedet beskriver han kognisjon som å danne et mentalt bilde av omverdenen og intentionalitet som de resulterende handlinger. Nærmere bestemt opprettholder organismer homeostase gjennom selvjusteringer og samspill med omverdenen, som kan omfatte omforming av omgivelsene (se om maur under):
Kognisjon innebærer å danne et sammenhengende mentalt bilde av den "virkelige" verden, og koherensen av det mentale bildet avhenger av en homeostatisk hjerne. Intensjonalitet er i forkant av dette: intensjonalitet er omformingen av den virkelige verden for å tilpasse seg et kognitivt mentalt bilde. Dette avhenger også av en homeostatisk hjerne. Kort sagt, all homeostase innebærer en slags ønsker, et faktisk ønske om å oppnå en bestemt tilstand, og evnen til å skape den tilstanden. (s. 70)
Eksempler på denne prosessen florerer i biologi. For eksempel, visse arter av maur faktisk har flokker av bladlus og melkeinsekter. Maurene melker insektene ved å stryke dem med antennen sin, og forårsaker at lusene avgir en svette-substans som er en rik kilde til mat. Maurene leder kontinuerlig sine insektslag til nye beite og beskytter dem mot byttedyr, slik at deres matkilde forblir konstant tilgjengelig. Enda mer slående kan de fornemme en storm i anmarsj før den kommer, og de svarer ved å samle sine husdyr under blader for deres beskyttelse. Etter stormen returnerer de flokken til den opprinnelige beliggenheten.


I motsetning til dette skaper andre maurarter imponerende komplekse underjordiske strukturer med separate kamre for oppdrettssopp og oppsamling av avfall -her. Byene deres bruker også forskjellige ventilasjonssjakter for å tillate frisk luft å komme inn og karbondioksid å strømme ut. Luftstrømmen drives av temperaturforskjeller mellom avfallskamrene og oppdrettskamrene. Kolonien justerer kontinuerlig det underjordiske miljøet for å sikre riktig temperatur, fuktighet og oksygenivåer opprettholdes. Myrene bruker også antibiotika til å "luke" sine sopp-planter. En oppdretts-maurart skaper et helt annet bilde av en ønsket verden enn en 'husdyr'-art, og bruker en drastisk forskjellig strategi for å få sitt hensikt til eksistens.
Disse forskjellene viser viktige punkter om kognisjon. For det første harmonerer ikke opprinnelsen av et nytt kognitivt med ikke-styrte evolusjonære forklaringer. Den foreslåtte fellesstamfaren for de forskjellige maurartene ville trolig ha levd en enklere eksistens med et dramatisk annerledes bilde av en ønsket verden. Kanskje hadde den bebodd en enkel tunnel, og arbeidere romsterte etter mat i nærområdet. Å utvikle en kompleks endring av atferd ville kreve flere nye nevrale forbindelser i hjernen, og hver ville kreve flere nye kjemiske signaler - eller nye reseptorer - for å lede axoner til nye målneuroner under utviklingen. Lanseringen av nye signaler eller konstruksjon av nye reseptorer vil kreve endringen av flere regulatoriske regioner av flere gener, som utgjør en rekke samordnede mutasjoner. Sjansene for at så mange uregistrerte mutasjoner blir oppnådd i tiden som er tildelt av fossilregistreringen, virker fjernt.

Bilde 2. Maurvandring


I tillegg vil individuelle atferdsendringer i retning av en ny kognitiv kartlegging, i isolasjon, være i konflikt med den nåværende kognitive kartleggingen, siden de tilsvarende målene ville være forskjellige. Maur som plutselig utvikler en trang til å følge tilfeldige insekter, vil for eksempel bli distrahert fra å bygge en tunnel. Som en analogi, tenk på byggearbeidere som blande i hop noen få sider av tegningene for en skyskraper med et kjøpesenter. Konstruksjonspersonalet ville hele tiden jobbe i konflikt, og aldri effektivt oppnå et hvilket som helst mål. På samme måte vil maurens opprinnelige atferdsendringer mot et nytt mentalt bilde virke mot de opprinnelige målene og raskt bli valgt bort fra populasjonen.
For at evolusjonen skulle bevege seg fremover, må et nytt verdensbilde bli til først, og deretter må flere koordinerte atferdsendringer skje på én gang. Når det gjelder 'husdyr', vil maurene umiddelbart kreve muligheten av å identifisere de riktige artene til husdyrhold, stasjonen for å stadig være nær besetningen, og evnen til å identifisere og drikke den utskilte væsken. Husdyrholdet ville kreve gjenkjenning av når besetningens mat var avtagende, identifisere nye steder med mer mat og skaffe seg ferdighetene til å lede flokken til det nye beite. Enda mer utfordrende, ville være å beskytte flokken mot stormer kreve at det var lurt å forutsi været, identifisere et trygt hus, flytte flokken til lyet og gjenkjenne når forholdene var trygge for å gå tilbake til beitemarken. Usannsynligheten ved at komplekse atferdsendringer oppstår utelukkende gjennom naturlig utvalg som virker på mutasjoner, har blitt anerkjent av ledende evolusjonsteoretikere -her.


Et annet punkt, som Turner legger vekt på, er at kognisjon ikke er begrenset til individuelle komplekse dyr. Når det gjelder maur, fungerer en koloni som en kollektiv hjerne, og den opprettholder homeostase mellom dens underjordiske by og omverdenen. Omvendt er kognisjon demonstrert selv av encellede organismer. Biolog Lynn Margulis kommenterer her:
Jeg har sett bevisste bakterier i flere timer og sett ting som ville få folk til å skrike hvis de så dem. Utrolig mangfold! Et mikroskopisk teater med tusenvis av vesener som samhandler, dør, dreper, fôrer, utskiller og seksuelt provoserer hverandre - alle aktiviteter folk flest tror er så spesifikt menneskelige. Tanken om at bare folk er bevisste får meg til å le.
Turner legger til et annet krav. Individuelle celler eller organismer kan ha sine egne kognitive avbildninger av verden, men når de kommer sammen, forhandler de et nytt integrert bilde som gjør at de kan jobbe sammen. Han gir flere forskjellige eksempler for å argumentere for sitt poeng.

Bilde 3. Hvordan oppsto samhandling?


For eksempel beskriver han hvordan menneskekroppen opprettholder sin temperatur gjennom samspill mellom flere systemer og vev, inkludert muskelceller, blodkar, hudporer og en termostat i en liten region ved hjernebunnen. Termostaten ser imidlertid ikke ut til å fungere som sentrum av kontrollen. Og hvert forsøk på å modellere temperaturregulering som et system med økende antall kontrollsentraler, klarte ikke å fange den underliggende kompleksiteten. Turner konkluderer med:
"I stedet for nerveceller og sensorer som tjener som dedikerte komponenter i nevrale "kretser" som er koblet sammen til en godt tilpasset kybernetisk datamaskin, er det utallige små samtaler, spredning av sladder og uklare rykter og "været" inne i hjernen. Individuelle nerveceller ser ut til å være homeostatiske agenter i seg selv, som er i stand til å føle temperatur, gjøre sammenligninger, og til og med oppnå selvstendig vedlikehold av temperatur på egenhånd ... Det er ingen master-termostat; hver celle er en "-stat" av noe slag. Den stødige temperaturen på kroppen kommer til en viss grad ut fra de endeløse samtalene og forhandlinger mellom disse utallige mange små "statene". (S. 65)


Turner drøfter også Margulis teori om at den første eukaryoten oppsto av en svovelkrevende bakterie som kombinerer med en svovel-produserende bakterie. Utfordringen til denne teorien er at de to organismer ville ha hatt forskjellige mentale bilder av verden og samhandlet med deres omgivelser på svært forskjellige måter. Etter kombinasjonen ville de to bakteriene ha opptrådt i konflikt, noe som resulterte i en svært ineffektiv symbiose. Det ville gått tapt gjennom naturlig utvalg, lenge før tilfeldige mutasjoner ville ha riktig integrert arkitekturen.


I stedet hevder Turner at de to organismer ville ha hatt å forhandle om et nytt forsonet bilde av verden, og det kognitive ønske om å flytte inn i dette nye bildet ville ha drevet organismen fremover.
... hva driver det fremover? Er det minnekortene [DNA] som tvinger livet framover til en usikker fremtid, og skyver den der for å stå eller dø? Eller er det fremadrettet intensjonalitet som beveger seg trygt inn i fremtiden, og drar minne -tegnene sammen i sin kjerne, og har til hensikt å stå fremfor å bare dø? (s. 183)


Turners forslag er provoserende og kanskje til og med forstyrrende for både tradisjonelle evolusjonister og mange talsmenn for intelligent design. Hans avhandling er imidlertid velbegrunnet og må undersøkes nøye. Nøkkelpunkter er at bevis på formål og design gjennomsyrer livet på alle nivåer, og dette beviset presenterer stadig større utfordringer for alle teorier om ikke-styrt evolusjon.

Tager: Ann Gauger; bakterier; hensikt; homeostase; intensjonalitet.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund