Ateistfysiker Sean Carroll:
Et uendelig antall univers er mer plausibelt enn Gud
Michael Egnor; 2. august 2017
Oversatt herfra.

Bilde 1.Eks. på poetisk naturforsker?


Det er alltid verdt å minne oss selv på hvordan uhyggelig ateistisk materialisme er. En av ateismens mer lysere utgaver er Sean M. Carroll, en Caltech-fysiker som spesialiserer seg på generell relativitet og kosmologi. Carrolls ateisme og materialisme har allerede løsnet hans grep på logikk -her, og hans påtegning om Everetts 'Mange Verdener Fortolkning' i kvantemekanikk viser et enda løsere grep om virkeligheten.


Carroll, som jeg nevnte her om dagen, beskriver seg som en "poetisk naturforsker." Det betyr at han finner skjønnhet i naturen, men han finner intet kreativt sinn bak det. Han er en ateist som finner naturen nydelig, uten grunn, virker det som.


I en video (klikk her) diskuterer han konsekvensene av ulike teorier om observatør-effekten i kvantemekanikken. København-tolkningen, som han ikke støtter, er teorien om at et observatør-sinn (en måling) er nødvendig for å redusere ensemblet av potensielle kvante-tilstander til en faktisk kvante- tilstand. Carroll tilslutter seg den konkurrerende Everett's 'Many Worlds Interpretation', som er teorien om at hver potensiell tilstand ikke slutter å eksistere ved sammenbrudd av kvantebølgeformen. I stedet skaper hver potensiell tilstand et nytt univers og er reell i det nye universet. Hvert øyeblikk blir et prinsipielt ikke-tellbart antall nye universer skapt av hver partikkel i universet. Carroll sier at han mener at antall eksisterende univers som eksisterer i virkeligheten, faktisk er uendelig.

Jeg vil ikke ta opp fysikken i spørsmålet. Jeg vil snarere ta opp psykiatrien, som er mye viktigere og mye lettere å forstå.
Carroll støtter Everetts mange verdens fortolkning og benekter Guds eksistens. Carroll, som en ateist, hevder offentlighet at dannelse av uendelig antall nye universer hvert øyeblikk fra hver partikkel i vårt univers er mer troverdig enn Guds eksistens.


Hvorfor ville en ateist finne 'Many Worlds Interpretation' troverdig? 'Mange Verdener Tolkning' gir ateist-metafysikk et løft. Det hjelper utelate den antropiske tilfeldigheten, som er det uhyggelige faktum at et stort ensemble av fysiske konstanter i universet er finjustert for livets eksistens - eksistensen av oss . Fra dette ateistiske perspektivet er det faktum at bare et univers som er i stand til å generere observatører, kan bli observert, ikke et problem hvis det finnes et uendelig antall universer. Uansett hvor usannsynlig det antropiske sammentreff, hvis det er et uendelig antall universer, vil det (vi) bli til, ved en tilfeldighet og uten noe formål eller en bevissthet som styrer prosessen.

Bilde 2. Hvor fornuftig?


Det er en slags utvidelse av den darwinistiske skapelsesmyten, anvendt på kosmologi. Essensielt uendelig variasjon og overlevelse av overlevende observerbare universer utelukker behovet for å slutte til design. Det er et feilaktig argument (tas opp i et annet innlegg), men som nevnt, er problemet ikke fysikk eller logikk.


Problemet er psykiatrisk. Vi har en høyt presterende fysiker, som ser Guds eksistens som latterlig/dum og hevder at den uopphørlige skapelse av uendelige antall nye universer av hvert atom i kosmos faktisk skjer i hvert øyeblikk (som vi snakker!), Og at det er en helt rasjonell og sunn slutning. Folk har blitt foreskrevet anti-psykotiske stoffer for mindre.


Nå er selvfølgelig Carroll ikke gal, ikke på noen medisinsk måte. Han har bare gitt sitt samtykke til en gal ideologi - ateistisk materialisme - og hoppet på den galte bussen for turen.
Avstanden som ateister vil gå for å benekte Guds eksistens er forbløffende. Uendelig antall universer, varme små dammer med liv som er magisk popper ut, overlevende overlevende som tilfeldig utvikler den genetiske koden (uten en genetisk kode til å drive utviklingen), spontant utviklende molekylær nanoteknologi helt uten mening og overlevelse-tenkning for seg selv, alt synes for en ateist, enormt mer plausibel enn eksistensen av én Bevissthet som grunn for virkeligheten.


Hva kan vi i det virkelighetsbaserte samfunn gjøre når en ideologi - ideologien som for øyeblikket er dominerende i vitenskapen - ikke bare er feilaktig, men lider av vrangforestillinger? Jeg antar å kalle den for hva det er, er et sted å starte.

 

Tager: Ateisme; Ateister; Kosmologi; Darwinistisk teori; Multivers; Fysikk; Kvantemekanikk.

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund