Den lave lista i evolusjonær biologi - mer om det antibiotika-resistente bakterieeksperimentet
Michael Egnor

Oversatt herfra.


Bilde 1. Bakterievekst på 'mega-plate'


.. Biologer ledet av Michael Baym fra Harvard Medical School publiserte en artikkel i Science , "Spatiotemporal microbial evolution on antibiotic landscapes," -her, , som Evolution News kommenterte tidligere -her . Biologene filmet en stor plate med geléstoff, med diskrete områder av antibiotika-konsentrasjoner som inneholdt bakterier. Du kan se den i den medfølgende videoen, her.

Over tid ser du nye kloner av resistente bakterier dukke opp og vokse på områder med høyere konsentrasjoner av antibiotika og til slutt spre seg over platen. Det er pent å se, og som forfatterne sier, "Den relative enkelheten og evnen til å demonstrere evolusjon visuelt gjør MEGA-platen til et nyttig verktøy for utdanning og rekkevidde i naturfag."
"Rekkevidde." Det er en markedsføringsstrategi for darwinismen, som har svært behov for markedsføring. Hvorfor dette skal kategoriseres som vitenskap, snarere enn reklame, er uklart. Faktisk demonstrerer eksperimentet to ting som teller sterkt mot darwinistiske slutninger:

For det første er det en fin demonstrasjon av kunstig utvalg, ikke naturlig utvalg. Ikke bare er hele eksperimentelle apparatet konstruert (på en smart måte), men selvfølgelig er antibiotika menneskeskapt, og er ikke naturlige stoffer. Hele eksperimentet er i hovedsak basert på intelligent design. Det demonstrerer at mutasjoner som gjør bakterier motstandsdyktige mot (intelligent designet) antibiotika på platen, tillater mutant-kloner av bakterier å proliferere. Bakterier som ikke blir drept av antibiotika vokser, og bakterier som blir drept av antibiotika, vokser ikke. Ikke akkurat banebrytende vitenskap, men det virker som om det er ekte banebrytende evolusjonær biologi. En lav list.

Bilde 2. Resistens mot quinine

For det andre er antibiotika-resistens nesten alltid et resultat av et funksjonelt tap på den delen av mutant-bakteriene. Bakterier mister evnen til å ta opp eller metabolisere antibiotikumet, som gjør at det er resistent mot antibiotikumets toksisitet. Dermed er den evolusjonære endringen som er demonstrert i forsøket, tapet, ikke gevinsten av funksjon. Selvfølgelig tviler ingen på at mutasjoner endrer bakteriepopulasjoner ved å svekke funksjonen.


Den radikale darwinistiske påstanden er at mutasjoner og genetisk rekombinasjon påløpt av naturlig utvalg er ansvarlige for all den adaptive gevinsten i funksjonen i levende ting. Dette forsøket demonstrerer det motsatte: mutasjonene oppstår ved kunstig utvelgelse og representerer tap av funksjon.


At darwinister bruker dette eksperimentet til å markedsføre sin ideologi, er bevis på det lave estimatet de har av det vitenskapelige samfunns innsikt. Darwinister undervurderer sine medforskere, og en 'junk-science' TV-shop som dette får dem bare til å se latterlige ut.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund