Forskningsnyheter om evolusjon

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.

 


/Origo

Aa utvikle evolusjonsikoner
Big Bang -hva er problemet
Blekksprut med genetisk redigering
Blekksprut med genetisk redigering.html
Celle-maskiner opprettholder livet
Celledoed
Celler med livline
DNA-Designede Naturlige Algoritmer
Darwinistiske salgstrikk
Darwins terninger virker ufornuftige
Davidson-GRNs
Dawkins dilemma
Dawkins etterfoelger og Gud
Def av ID
Den designede kropp
Design-underverk i bille
Diskusjon om evolusjon
Dyr og spraak
Eks paa feilaktig evolusjonaer-logikk
Eks paa medisinsk autokrati
Eldste fossiler i verden
Eldste menneske -framskrevet
Elektrisk DNA Sirkulart RNA
En meningsfull verden
Epigenetisk kode for mRNA produktivitet
Er mennesket 99 prosent sjimpanse
Evolusjonaer Informatikk-innv-spm
Evolusjonaer metafysikk
Evolusjonsteori -anvendt om seg selv
Falsk dikotomi
Falsk eutanasi-propaganda
Faren ved popularisering
Feilaktig om ekkolokalisering
Fingertupp-design
Flere konvergensproblem
Fotosyntese og cyanobakterie
Fra genom til kroppsplan
Gigant virus og livets tre
Gjenbruk av celle-komponenter
Hull i hodet
Hunder og makroevolusjon
Hvalers evolusjon-Wells
Hvem er Designeren
ID-vitenskap
Ikke-flyvedyktige fugler-hvorfor
Int-vju orfan-gener-Nelson
Interne kontroverser i darwinismen
Jonathan Wells
Jordas alder -og skapelsesdagene
Kilde til intelligens
Kollisjon fantasi og fakta
Komm Hawking 22juni-17
Komm siste evolusjons-gallup USA
Konvergent evolusjon hos dinosaurer
Kosmologi og naturalisme -vitenskapssyn
Kreft fra mutasjoner
Linne og Darwin-sml.pdf
Liv paa andre planeter
Livet ulikt naturprosesser
Livets mysterium-Web-TV
Livets tre-felles avstamning.html
Mammut-devolusjon
Manglende grunnlag innovasjon og funksjonalitet
Marsj for vitenskap-Intervju Meyer
Maskin-reduksjonisme feiler
Materie problem for materialister
Medisinens bakmenn
Mennesker og betydning
Mennesket uten kjent stamfar
Menneskeverd ulike vinklinger
Mer kambrisk eksplosivitet
Mer massiv RNA Redigering
Mer om RNA-redigering -blekksprut
Mer om orfan-gener
MikroRNA og ET
Molekylaere maskiner i klarere lys
Mulige typer inflasjons-kosmologier
Naar fakta feiler
Naturalisme i ulike former
Naturalismens effekt for vitenskap
Nematoder og epigenetikk
Nevrokirurgi og sinn
Nye livsformer
Nylon og nylonase
Nylonase-int-referat
Om funksjonell sammenheng -Samale del4
Om mus og menn
Om transposoner
Ombyttbare elementer og evolusjonsteorien
Opprinnelse til liv og informasjon
Optimering og design
Plante-lignende-liv
Programmerte prokaryoter
Proteinfunksjonelle former
RNA overgaar DNA
Royal Society Sammenkomst
Simuleringer og evolusjon
Sjimpanser og menneskelig rettsstatus
Skaftnesmo 2017 Evolusjonens kilder.pdf
Skriftforstaaelse og erfaring
Stillas uten tegning
Svakheter ved NDT
Teism-natur-og regular-isme
Teleologisk spraak
Test av RNA-verden
Tilblivelse-konkurranse
Tilfeldighetenes grense
Topp-ti problemene med ET
Trappist-1
Tredobling i genkode-kompleksitet
Unnskyldninger om Kambrium
Utover genomet -et ikke reduksjonistisk perspektiv
Vedlegg-Dagen.pdf
Verktoy til skepsismaaling
Virveldyrfisk i Kambrium
Vitenskap eller ideologi
Vitenskap og bevis
Vitenskap vs dyr
WoodwardIntervjuOrigoMai2016.pdf
Woodwards Norges-besoek
Zombi Science-innledning
Zombie Science-omtale
_Kritikk av boka Evolusjon-Motargumenter

Antall besøk siden 2015: 9027