I evolutionar litteratur, forskere glipper regelmessig i teleologisk språk
(Oversatt fra: http://evolutionnews.org/2017/03/in_evolutionary/ )

Bilde 1. Pattedyr eggceller


Hvordan vil du forklare utviklingen av et lite sett med gener som er uttrykt for bare et par korte timer - når vi bare består av 8-16 celler - i et finstemt koreografi unik for placenta- pattedyr?
Svaret, er selvfølgelig, å bruke teleologisk språk. Det er fordi den evolusjonære forklaring er så gjennomsiktig urealistisk. Derfor forklarer Oxford University Ignacio Maeso i en Science Daily artikkel:
Det var virkelig sjokkerende å finne at disse genene bare blir lest for et pulslag av et par timer i hele vår levetid.
...
De blir funnet på kromosom 19, som er kjent for å være en ustabil del av genomet. Tenk på det som en boblende gryte av DNA, med individuelle biter av DNA som blir lagt til og tatt bort, og stundom danner helt nye gener. Ved inngangen til placenta pattedyr, 70 millioner år siden, disse genene dukket opp og ble fanget av utviklingen for å utføre en ny oppgave, og handler for å kontrollere hva celler gjør i de tidligste stadier av utviklingen.
"Fanget av evolusjon å utføre en ny oppgave": Som ofte skjer, forteller kombinasjonen av passiv uttrykksmåte og infinitiv-form historien.
Teleologien er ikke bare en feil. Som vi har dokumentert mange ganger, er det en rød tråd gjennom hele sjangeren evolusjonær litteratur. Den er nødvendig for å få mening av dataene, fordi evolusjon ikke gjør det.


Ikke så overraskende, dukker teleologisk språk opp i original forskningsjournal-artikkelen i BMC Biology også. Nemlig:
Et lite antall avstamnings-spesifikke tandem genduplikasjoner har skjedd, og disse reiser spørsmål om hvordan evolusjonært unge homeobox gener blir rekruttert til nye regulatoriske roller. For eksempel er divergerende tandem duplikater av Hox3 genet rekruttert for ekstra-embryonal membran-spesifikasjon og mønster-forming i tovingede og rhopalocera insekter, er en stor utvidelse av Rhox homeobox gen-familien utplassert i reproduktive vev av musen, og duplikater av TALE-klasse gener er uttrykt i tidlig utvikling av bløtdyr.
To av evolusjonisters 'favoritt ord er "rekruttert" og "utplassert". De høres så aktive, til tross for, enda en gang, den passive uttrykksformen. Og legg merke til teleologien som gled inn, i form av en hensikts-setning ( "for ... spesifikasjon og mønster-forming"), en konstruksjon som vanligvis brukes for å indikere et subjekts formål eller målsetting.

Bilde 2. Mange ikke-tilfeldige faktorer - hentet fra boka 'Genetic Entropy'


Hvilken bedre måte finnes for å unngå det ganske vanskelig problem som at hvis evolusjon er sann, må all biologisk variasjon være tilfeldig med hensyn til egnethet (fitness - et krav som, forresten, er blitt falsifisert så mange ganger at vi har sluttet å telle), og dermed uten mål eller hensikt.


Evolusjonister fortsetter likevel å spre disse falske nyhetene.


Tagger: Historie; natur ; vitenskap; Intelligent Design; filosofi

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)